fot. twitter.com

Prokuratura Krajowa skierowała do NSA skargę kasacyjną od wyroku sądu w Radomiu, który unieważnił uchwałę „anty LGBT” w Klwowie

Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku sądu w Radomiu, który unieważnił uchwałę „anty LGBT” w Klwowie. W lipcu sąd uznał, że dokument został podjęty bez podstawy prawnej, a Rada Gminy Klwów przekroczyła swoje uprawnienia. W wyroku czytamy, że uchwała ma charakter dyskryminacyjny, ponieważ odnosi się do ideologii LGBT.

Prokuratura Krajowa oceniła, że postanowienie stanowi niedopuszczalną ingerencję w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania swoich poglądów.

Z taką opinią zgadza się prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

– Instytut Ordo Iuris również wniósł skargę kasacyjną w imieniu gminy Klwów od orzeczenia radomskiego sądu administracyjnego, wskazując podobnie jak prokuratorzy, że przede wszystkim sąd administracyjny nie ma prawa rozstrzygać o uchwałach, które są wyrazem wolności do zajmowania stanowisk, wyrażania poglądów przez lokalne wspólnoty samorządowe – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski.

Uchwałę „anty LGBT” rady gminy w Klwowie zaskarżył do sądu administracyjnego w Radomiu Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wcześniej Adam Bodnar próbował też ingerować w uchwały innych lokalnych samorządów m.in. w Poznaniu i Kielcach. Skargi zostały jednak odrzucone.

RIRM

drukuj