By Narodowy Bank Polski - Eryk Łon, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54796443

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon: Przedmiot „Patriotyzm gospodarczy” część I

Współczesne problemy gospodarcze wymagają odpowiedniego naświetlenia z punktu widzenia zgodności owego naświetlenia z Katolicką Nauką Społeczną. Gospodarka to określony mechanizm. Istotną rolę w tym mechanizmie odgrywa pieniądz. Dysponując nim można kupować określone towary i płacić za konkretne usługi. Zazwyczaj dzieje się tak, że na terenie danego państwa prawnym środkiem płatniczym jest waluta narodowa. W przypadku Polski jest to złoty. Relacje pomiędzy człowiekiem a dobrami materialnymi wymagają uporządkowania. Warto promować odpowiedzialność w korzystaniu z zasobów pieniądza: banknotów, monet oraz środków na rachunku bankowym.

Szczególnie istotne jest uświadomienie sobie, że każdy z nas pełniąc rolę konsumenta wybiera. Wybór ten jest dokonywany zgodnie z preferencjami konsumenta. Jestem zdania, że uczelnia ekonomiczna powinna wyrabiać u jej studentów poczucie odpowiedzialności związanej z wydatkowaniem pieniędzy. Z tego punktu widzenia ważne jest to aby np. polski student miał świadomość tego, że dokonując wydatków a także np. kupując akcje spółek czy też zaciągając kredyty podejmuje działania, które mogą nie tylko zaspokajać potrzeby takie jak potrzeba jedzenia, picia, ogrzania się za pomocą odzieży czy też mieszkania w odpowiednim pomieszczeniu. Dysponując pieniądzem, kupując określone akcje czy też zaciągając kredyt można bowiem wesprzeć różne szczególnie wartościowe instytucje, szczególnie ważne podmioty gospodarcze.

Można np. uczyć się postaw patriotycznych. Starając się w miarę możliwości nabywać towary produkowane przez polskich producentów oraz usługi świadczone przez polskich usługodawców. Przygotowanie do takiej postawy wymaga systematyczności u nauczycieli akademickich przekazujących odpowiednie treści. Warto bowiem zauważyć, że postawa patriotyczna jest trudna, wymaga wyrzeczeń. Przykładowo kupując „Nasz Dziennik” w wersji papierowej trzeba niejednokrotnie postarać się poszukać odpowiedniego kiosku, w którym możliwe jest nabycie tego pisma. Aby nabyć akcje spółki posiłkując się motywacją patriotyczną należy nie tylko zapoznać się z danymi finansowymi przeprowadzając ich analizę lecz także znaleźć informacje o tym, jakie przedsięwzięcia społeczne czy też kulturalne lub edukacyjne czy nawet naukowe wspiera dany podmiot gospodarczy. Przykładowo aby dowiedzieć się czy spółka np. finansuje różnego typu koncerty polskiej muzyki czy dofinansowuje stowarzyszenia pomocy osobom autystycznym albo angażując się w inne wartościowe projekty trzeba się trochę natrudzić i informacji tych poszukać wykorzystując różne źródła.

Do patriotyzmu w sferze gospodarczej należy więc wychowywać. Nie chodzi tu tylko o to aby student dużo wiedział lecz aby motywacje jego działań w sferze gospodarczej były właśnie patriotyczne. Wymaga to promocji wielu różnych projektów na różnych uczelniach. Dlatego też chciałbym oficjalnie zgłosić projekt wprowadzenia przedmiotu zatytułowanego „Patriotyzm gospodarczy” na wszystkich uczelniach działających w Polsce. W odniesieniu do instytucji publicznych byłby to obowiązek a w odniesieniu do instytucji prywatnych przedmiot dobrze widziany jeśliby dana instytucja chciała być postrzegana jako instytucja społecznie odpowiedzialna, a więc instytucja, której priorytetem wychowawczym nie jest kosmopolityzm, czyli wychowanie człowieka „bez ojczyzny”, lecz patriotyzm. Konieczne jest więc kształtowanie potrzeby więzi studenta ze swoją ojczyzną. To ogromne zadanie. Jak bowiem wspominał jeden z naszych słynnych przodków Jan Zamoyski „takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie”. Jestem głęboko przekonany, że wprowadzenie przedmiotu „Patriotyzm gospodarczy” do programu studiów polskich uczelni byłoby rzeczą na tyle ważną, że w toku kolejnych artykułów w ramach pewnego cyklu chciałbym ten temat podjąć.

prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl