„Problemy współczesnej polityki” – Międzynarodowy Kongres w WSKSiM

W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej zainaugurowano Międzynarodowy Kongres „Problemy współczesnej polityki: konflikty zbrojne i terroryzm”. Wydarzeniu patronuje Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych.

Wśród piątkowych prelegentów znaleźli się m.in. prof. Sebastian Wojciechowski – Uniwersytet Adama Mickiewicza, prof. Indranil Bose – St. Xavier College (Indie) oraz prof. Mirosław Piotrowski – Katolicki Uniwersytet Lubelski św. Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej.

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonał o. Zdzisław Klafka CSsR, rektor WSKSiM. W swoim wystąpieniu podkreślił, że sposobem na przezwyciężanie terroryzmu, jednego z największych grzechów trzeciego tysiąclecia, jest ludzka solidarność.

Brak ludzkiej solidarności, brak poczucia bycia jedną rodziną ludzką, jest jedną z zasadniczych przyczyn terroryzmu. O tym bardzo często mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, który przypomniał, że terroryzm ma tak naprawdę naturę irracjonalną. Terroryzmem zajmują się ludzie, którzy stracili rozum. Powołam się na Pawła VI, który mówił, że świat cierpi z powodu braku myśli – wskazywał o. Zdzisław Klafka CSsR.

Rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przypomniał słowa papieża Benedykta XVI: „Potrzebny jest nowy rozmach w myśleniu, by lepiej zrozumieć konsekwencje faktu, że jesteśmy jedną rodziną”.

Myślę, że ten Międzynarodowy Kongres, który otwieramy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, temu właśnie ma służyć. Chcemy nauczyć się myśleć, chcemy tym Kongresem pobudzić i pomóc dokonać rachunku sumienia: Czy ja myślę? Czy ja też jestem odpowiedzialny za to, że w świecie jest terroryzm, gdzie jeden człowiek krzywdzi drugiego – dodał.

Centralnym punktem Kongresu będą jutrzejsze wystąpienia Witolda Waszczykowskiego, szefa MSZ, i Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej.

Dziś w godzinach od 15.00 do 17.30 oraz jutro między godziną 10.00 a 12.00 trwać będą obrady panelowe. Organizatorzy podzielili je na trzy obszary tematyczne: polityka bezpieczeństwa, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, a także wojna, konflikty i terroryzm w mediach.

Udział wezmą w nich wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni (m.in. z Wenezueli, Indii, Hiszpanii czy Ukrainy) oraz przedstawiciele Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, m.in. dr Dorota Żuchowska, dr Hanna Karp, dr Rafał Lizut, prof. Michał Januszkiewicz, dr Jan Wiśniewski, prof. Sławomira Gruszewska czy dr Robert Grochowski.

RIRM

drukuj