fot. prezydent.pl

Prezydent podpisał ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który będzie miał siedzibę w Warszawie. Prezydent podpisał także nowelizację ustawy o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium Polski, zgodnie z którą oficerowie sojuszniczych instytucji wojskowych ulokowanych w Polsce będą mogli nosić broń osobistą będącą wyposażeniem Wojska Polskiego – poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Zgodnie z ustawą, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej ma przekazywać młodym pokoleniom znaczenie tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnić współpracę i umożliwić przedstawicielom młodego pokolenia nawiązywanie kontaktów, zwłaszcza w dziedzinie kultury i sportu.

Zajmie się on również wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw. Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw.

Instytut może ustanawiać i finansować stypendia, za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, w szczególności dla pracowników naukowych, studentów oraz osób wyróżniających się w działaniach zbieżnych z zakresem zadań instytutu.

Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów.

Środki na funkcjonowanie instytutu to 6 mln zł rocznie, z czego niecałe 20 proc. jest przeznaczone na utrzymanie pracowników, infrastruktury i wszystkie koszty stałe.

Instytutem pokieruje dyrektor, powoływany przez premiera na pięcioletnią kadencję. Prezes Rady Ministrów będzie także pełnił nadzór nad działalnością instytutu.

Organami instytutu będą: Międzynarodowej Rady, składająca się z nie więcej niż 20 członków powołanych spośród osób wyróżniających się wiedzą o stosunkach polsko-węgierskich, którzy przyczynili się do wzmocnienia współpracy polsko-węgierskiej, a także Rada Instytutu składająca się ze specjalistów, których wiedza, doświadczenie lub autorytet dają rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Instytutu.

Instytut otrzymał imię prof. Wacława Felczaka, który podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie; działania prowadzone przez niego na Węgrzech w latach 80. przyczyniły się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent podpisał także nowelizację ustawy o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium Polski, zgodnie z którą oficerowie sojuszniczych instytucji wojskowych ulokowanych w Polsce będą mogli nosić broń osobistą będącą wyposażeniem Wojska Polskiego.

Nowelizacja ustawy o zasadach pobytu i przemieszczania się obcych wojsk po terytorium Polski zakłada, że na wniosek właściwych organów wojskowych strony wysyłającej, żołnierze wojsk obcych mogą być wyposażani w broń i amunicję stanowiącą uzbrojenie Sił Zbrojnych RP.

Temat ujednolicenia uzbrojenia personelu wojskowego stacjonującego w Polsce i wyposażenia go w broń WP pojawił się w trakcie rekonesansów związanych z organizowaniem dowództwa wielonarodowej dywizji, jednak przepis będzie można stosować do żołnierzy wojsk sojuszniczych w służbach w dowództwach, sztabach i jednostkach operacyjnych.

MON nie przewiduje dodatkowych skutków finansowych, ponieważ chodzi o broń i amunicję znajdującą się w zasobach Sił Zbrojnych RP; zakłada, że będzie można uniknąć generowania dodatkowych kosztów związanych z dostosowywaniem infrastruktury magazynowej do wymagań związanych z przechowywaniem różnych rodzajów broni i amunicji (używanych przez żołnierzy wojsk obcych) kierowanych do służby na terenie Polski.

PAP/RIRM

drukuj