Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kombatantach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o kombatantach. Przewiduje ona m.in. powołanie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP oraz zwiększenie dla nich pomocy medycznej.

Weterani będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych.

1 września obchodzony będzie jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP, a członkom korpusu zostanie przyznana 51 proc. ulga na krajową komunikację kolejową i autobusową.

Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, podkreśla, że nowelizacja niejednoznacznie rozróżnia, kto jest prawdziwym kombatantem walczącym o wolność i niepodległość.

– Pozostaje pewien niedosyt. Wygląda bowiem na to, że w dalszym ciągu pokutuje u nas taktyka grubej kreski, wedle której na równej płaszczyźnie stawia się katów i ofiary, mówiąc że jedni i drudzy walczyli o wolność, tzn. że zarówno Żołnierze Wyklęci, członkowie antykomunistycznego podziemia zbrojnego, jak i ci, którzy w imię sowieckiej racji stanu z nimi się krwawo rozprawiali: tropili, torturowali i morowali. Wydaje się że jeżeli państwo ma prowadzić wspólną politykę historyczną to powinno w jasny i wyraźny sposób powiedzieć że kombatantem jest nie tylko ten kto walczył w mundurze, twierdząc, że walczy o wolność swojej ojczyzny, ale ten kto rzeczywiście należał do formacji, które o tę wolność walczyły – powiedział Jerzy Bukowski.

W myśl nowelizacji ma również powstać baza wszystkich kombatantów, inwalidów wojennych i ofiar represji. Uregulowano też kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dot. wypłaty świadczeń za granicę, które wejdą w życie odpowiednio w terminie 6 lub 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

RIRM

 

 

drukuj