Prezydent Andrzej Duda z wizytą w USA

Prezydent Andrzej Duda przebywa z oficjalną wizytą w Stanach Zjednoczonych. Dziś wziął udział w sesji zgromadzenia ogólnego ONZ.

Wczoraj prezydent Andrzej Duda otworzył w Nowym Jorku Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Amerykański inwestor będzie mógł tutaj przyjść zasięgnąć informacji o realiach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a Polak, który przyjedzie do USA, otrzyma być może pierwsze informacje o amerykańskim rynku – podkreślił prezydent Andrzej Duda.  

To kolejna taka placówka, która ma przyciągnąć do Polski, ale także do krajów Trójmorza, nowych inwestorów.

– Polska należy do jednego z najbardziej prężnych, najlepiej się rozwijających i przodujących europejskich rynków – zaznaczył prezydent.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w polskim konsulacie odbyło się specjalne spotkanie z udziałem pary prezydenckiej. Zaproszeni zostali na nie przedstawiciele Polonii, ale także ludzie amerykańskiego biznesu, kultury i polityki, którzy wspierają Polskę.

– Mogę i chce, podziękować Państwu za miłość do Polski, za poczucie związku z Polską, za przyjaźń z Polską i Polakami. Za wszystko to, co dla Polski i jej wolności na przestrzeni dziesięcioleci uczyniliście – powiedział Andrzej Duda.

Głównym celem wizyty prezydenta Polski w USA jest udział w sesji zgromadzenia ogólnego ONZ. Dziś do społeczności międzynarodowej przemówienie wygłosił prezydent Donald Trump, który oświadczył, że jego kraj odrzuca ideologię globalizmu, realizując doktrynę patriotyzmu. Polityk wymienił Polskę jako jeden z krajów, który podąża za swoimi wyjątkowymi marzeniami.

– W Polsce wielki naród staje w obronie swej niepodległości, bezpieczeństwa i suwerenności – zwrócił uwagę Donald Trump.

Donald Trump wspomniał też o Polsce mówiąc o światowym handlu i surowcach energetycznych. Opowiedział się za sprawiedliwą i zrównoważoną wymianą handlową.

– Poleganie na pojedynczym zagranicznym dostawcy energii naraża dane państwo na szantaż i zastraszenie. Dlatego gratulujemy takim krajom europejskim jak Polska budowy bałtyckiego gazociągu, który uniezależnia się od Rosji w zaspokajaniu potrzeb energetycznych – podkreślił prezydent USA.   

Donald Trump ostrzegł Niemców, że jeśli nie zrezygnują ze swych planów, staną się całkowicie zależni od rosyjskiej energii. Prezydent USA zapowiedział, że jego kraj udzieli w przyszłości pomocy zagranicznej jedynie tym, którzy szanują Stany Zjednoczone i tym, którzy są ich przyjaciółmi.

TV Trwam News/RIRM

drukuj