fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP

Prezydent A. Duda podczas sesji plenarnej ONZ: Za sprawą polskiego modelu leśnictwa w naszym kraju przetrwały dziko żyjące gatunki roślin, zwierząt i grzybów

W trakcie sesji plenarnej ONZ prezydent Andrzej Duda podkreślał dorobek polskiego modelu leśnictwa. To za jego sprawą, w Polsce przetrwały dziko żyjące gatunki roślin, zwierząt i grzybów – wskazał prezydent.

Sesja plenarna ONZ była poświęcona różnorodności biologicznej. W jej trakcie prezydent przypomniał, że zrównoważone korzystanie z zasobów przyrodniczych jest częścią polskiej tradycji i kultury.

– Zawsze mądrze zarządzaliśmy środowiskiem naturalnym, użytkując i pomnażając jego zasoby przyrodnicze – powiedział prezydent RP.

Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że wybitni naukowcy i przyrodnicy z Polski byli wśród pomysłodawców utworzenia w 1948 roku Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Polska należy do członków-założycieli tej organizacji. Prezydent wskazał, że doskonałym przykładem troski o rozwój bioróżnorodności jest prowadzona w Polsce gospodarka leśna, która zapewnia równowagę między funkcją przyrodniczą, społeczną i gospodarczą lasów.

– Polski model leśnictwa pozwolił zachować dziko żyjące gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Zachowaliśmy pełny i powszechny dostęp do lasów dzięki temu, że lasy w Polsce, poprzez Skarb Państwa, są w zdecydowanej większości wartością wspólną, ogólnospołeczną – wyjaśnił prezydent Andrzej Duda.

Pomimo tego, że korzystaliśmy z zasobów przyrodniczych, ich bogactwo udało się zachować i pomnożyć – dodał prezydent. Przypomniał, że sieć obszarów chronionych, w tym parki narodowe, rezerwaty przyrody i obszar Natura 2000, pokrywają ok. 40 proc. powierzchni Polski.

– Osobiście zainicjowałem i promuję akcję sadziMY, polegającą na ogólnokrajowym sadzeniu drzew – przypomniał prezydent.

Andrzej Duda sięgnął po flagowy przykład polskiej troski o środowisko. Zwrócił uwagę na ocalenie gatunku żubra, którego populacja gwałtownie spadła po prowadzeniu działań wojennych na terytorium Polski.

– Polska populacja żubra jest obecnie najliczniejszą na świecie. A wiele osobników tego gatunku jest obecnie przekazywanych do innych państw w celu jego restytucji – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że ochrona bioróżnorodności należy do najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Dodał, że ochrona czynna musi uzupełniać i bilansować formy ochrony biernej.

 

TV Trwam News

drukuj