PAP/Tomasz Gzell

Prezydent A. Duda: Bezpłatna pomoc prawna to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości 

Rozwiązania zawarte w noweli o bezpłatnej pomocy prawnej to element zaspokojenia potrzeby sprawiedliwości i poczucia, że żyje się w państwie praworządnym – powiedział prezydent Andrzej Duda.

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta z dziennikarzami, do których Andrzej Duda zaapelował o upowszechnianie wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej.

System nieodpłatnej pomocy prawnej wprowadziła obowiązująca od stycznia br. nowelizacja ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Prezydent Andrzej Duda mówiąc o nowych regulacjach podkreślił, że chce, aby jak najlepiej służyły zwykłemu człowiekowi, którego nie stać na przykład na usługi prawnicze.

– Zdecydowaliśmy się podjąć inicjatywę nowelizacji ustawy, wprowadzić nowe rozwiązania i niezwykle istotnie zmieniony system świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z włączonymi nowymi instytucjami pomocowymi takimi, jak poradnictwo obywatelskie czy możliwość dostępu do nieodpłatnej mediacji, chociażby w sprawie dzieci, w których tak bardzo nie chcielibyśmy, żeby trafiały do sądu, tylko zostały rozstrzygnięte polubownie, z jak największym zabezpieczeniem interesu dziecka i pomocy rodzinie. Takie zmiany, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości zostały przygotowane – powiedział prezydent.

Na mocy nowelizacji ustawy, od nowego roku zrezygnowano ze spisu kategorii osób, którym taka bezpłatna pomoc prawna na etapie przedsądowym przysługiwała.

Dotychczas do takiej pomocy były uprawnione m.in. osoby, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej, posiadające Kartę Dużej Rodziny, które nie ukończyły 26 lat albo ukończyły 65 lat, czy kobiety w ciąży.

Teraz osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

RIRM

drukuj