fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Prezydent A. Duda aktywnie włącza się w sprawę Białorusi

Nie ustają represje wobec Polaków na Białorusi. Prezydent Andrzej Duda aktywnie działa na rzecz represjonowanych. Spotkał się z przedstawicielami opozycji białoruskiej oraz z więzionymi tam niedawno Polkami.

Reżim Alaksandra Łukaszenki ciągle uderza w Polaków. Nie ustaje nawet po ostatnich sankcjach nałożonych na Białoruś. W więzieniach wciąż znajdują się nasi rodacy. W pomoc Polakom żyjącym na Białorusi zaangażował się prezydent Andrzej Duda.

– Od początku konfliktu na Białorusi pan prezydent mocno angażuje się, szczególnie w sprawy Polaków mieszkających na Białorusi, bo przypomnę, że Łukaszenka próbuje zrobić z Polaków głównych winowajców tego, co się dzieje na Białorusi – powiedział w Polskim Radiu, Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Prezydent RP spotkał się on między innymi ze Swiatłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką. Rozmawiał także z Polkami, które były więzione na Białorusi, a zostały uwolnione dzięki stanowczej reakcji polskiego rządu.

– Polaków na Białorusi spotkały represje i pan prezydent, pan premier i w ogóle wszyscy Polacy angażują się w to, żeby te represje przestały dotyczyć Polaków, żeby Polaków, którzy są więzieni wypuścić. Natomiast wiemy doskonale, że apele międzynarodowe w przypadku pana Łukaszenki nie są do końca skuteczne – ocenił Andrzej Dera.

Prezydent Andrzej Duda uczestniczył także w prawosławnym nabożeństwie na Świętej Górze Grabarce. Tam także spotkał się z przedstawicielami mniejszości białoruskiej w Polsce.

TV Trwam News

drukuj