Premier RP: Z dumą odbudowujemy wielkie tradycje Wojska Polskiego

Dzisiaj z dumą odbudowujemy wielkie tradycje Wojska Polskiego – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości złożenia przysięgi przez żołnierzy WOT we Włodawie. Podkreślił, że dbanie o bezpieczeństwo, a w czasie pokoju pomoc ludności cywilnej, jest ofiarną służbą Polsce.

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył we Włodawie (Lubelskie) w uroczystości złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, szef MON Mariusz Błaszczak, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, szef KPRM Michał Dworczyk oraz szef BBN Paweł Soloch. Przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, kombatanci, mieszkańcy miasta.

Prezes Rady Ministrów ocenił, że „takie nam Bóg dał położenie, że musimy dbać o bezpieczeństwo właściwie przez wieki i cały czas dzisiaj, i w latach które jeszcze nadejdą”.

Podkreślił, że brak sprawnego wojska, które miałoby oparcie w silnym państwie i brak sprawnego państwa, które mogłoby zapewnić funkcjonowanie wojsku w czasie pokoju po to, żeby broniło tego państwa w czasach wojny, spowodował upadek Rzeczpospolitej.

„Dzisiaj z dumą odbudowujemy tradycje Wojska Polskiego, wielkie tradycje” – dodał szef rządu.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że wojska obrony terytorialnej wzorują się na Armii Krajowej, która – jak wskazywał – również była armią terytorialną.

„Podjęliście się czegoś bardzo, bardzo ważnego, czegoś kluczowego. Dbałość o bezpieczeństwo naszych granic, a w czasie pokoju pomoc ludności cywilnej w powiatach i okręgach, w których żyjecie, służycie, jest wielką sprawą. Jest służbą Polsce taką, jakiej najbardziej potrzebujemy: ofiarną służbą, służbą serca, ale jednocześnie dopełnieniem innych bardzo ważnych, kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa, zarówno technicznego, jak i ludzkiego w innych formacjach wojskowych stanowiących absolutnie spójną, zwartą część Wojska Polskiego” – powiedział premier.

Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podkreślił, że przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza.

„To uroczyste zobowiązanie na trwale wpisuje się w waszą służbę, służbę Polsce – zagwarantowanie bezpieczeństwa naszej Ojczyźnie” – mówił minister, który m.in. wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim uczestniczył we włodawskich uroczystościach.

Szef resortu obrony przypomniał, że żołnierze złożyli przysięgę w szczególnym roku – 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

„Jesteście spadkobiercami, ale także kontynuatorami tych wielu pokoleń naszych rodaków, którzy poświęcali własne życie, aby Polska była wolna, aby Polska była niepodległa” – powiedział.

Zwracając się do żołnierzy Mariusz Błaszczak mówił, że wojska obrony terytorialnej, piąty rodzaj sił zbrojnych, są bardzo ważne, ze względu na znajomość terenu, społeczności lokalnej.

„Wojska obrony terytorialnej – wojska najbliżej, najsilniej związane z lokalną społecznością. Waszym zadaniem jest służenie Polsce, wzmacnianie siły Polski. Ale waszym zadaniem jest także służenie społecznościom lokalnym w sytuacjach kryzysowych – w sytuacjach, kiedy inne służby wymagają wsparcia od Wojska Polskiego” – podkreślił szef MON.

Natomiast prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników uroczystości we Włodawie, odczytanym przez szefa BBN Pawła Solocha, podkreślił, że Wojska Obrony Terytorialnej „są integralną częścią potencjału obronnego naszego kraju”.

„Cieszę się, że ta młoda formacja rozwija się dynamicznie, zasilana przez ochotników gotowych poświęcić się Ojczyźnie” – napisał szef państwa polskiego.

Zdaniem Prezydenta RP, „stale rosnąca liczba żołnierzy WOT jest świadectwem patriotyzmu młodych ludzi i ich gotowości, by służyć Polsce, by bronić jej granic, by włączać się zgodnie z misją obrony terytorialnej w akcję ratowniczą”.

Według Andrzeja Dudy potwierdzeniem tej gotowości jest „przysięga wojskowa, która stanowi publiczne, a zarazem osobiste zobowiązanie każdego żołnierza; jest aktem włączenia się w szeregi żołnierzy Sił Zbrojnych RP”. Jak dodał, WOT „czerpią siłę do wypełnienia tych przyrzeczeń z tradycji polskiego oręża”.

„Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych jestem przekonany, że WOT będą godnie kontynuować tradycję cichociemnych, tradycję Armii Krajowej, tradycję Żołnierzy Niezłomnych (…). Wierzę, że brygady obrony terytorialnej osiągną wkrótce pełną zdolność bojową i przyjmą własne sztandary, by swoją postawą pisać nowy rozdział w tradycji Polskich Sił Zbrojnych” podkreślił szef państwa polskiego.

We Włodawie przysięgę złożyło 90 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To kolejna grupa ochotników, którzy wstąpili do służby i przeszli szkolenie podstawowe. Będą służyć w batalionie stacjonującym w Chełmie. Lubelska brygada OT liczy już ponad 1,6 tys. żołnierzy ochotników, wśród których jest około 200 kobiet.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych. Mają ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi, a ich misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań WOT w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutków klęsk żywiołowych.

Formowanie wojsk obrony terytorialnej rozpoczęło się w 2017 r. Dotychczas utworzone zostało dowództwo WOT oraz brygady: w województwach podlaskim, lubelskim, podkarpackim, mazowieckim i warmińsko-mazurskim. W połowie stycznia rozpoczęto formowanie brygad w województwie: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim oraz śląskim.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej pełni służbę niemal 8 tys. żołnierzy, w tym około 6,5 tys. żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Docelowo Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj