fot. pl.wikipedia.org/wiki/

Premier powoła pełnomocnika rządu ds. Trójmorza

Premier Mateusz Morawiecki powoła pełnomocnika rządu ds. Inicjatywy Trójmorza. Ma on wykonywać swoje zadania w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta.

 

Do zadań pełnomocnika rządu ds. Inicjatywy Trójmorza będzie należała m.in. koordynacja działań w związku z przygotowaniem i realizacją zadań w ramach Inicjatywy Trójmorza, reprezentowanie rządu w stosunkach z innymi państwami w tym zakresie, czy współpraca z przedstawicielami rządów państw wchodzących w skład tej Inicjatywy. Pełnomocnik ma działać w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta, a roczny raport ze swojej pracy  prezentować Radzie Ministrów.

Pełnomocnikiem ma być sekretarz bądź podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Resort będzie zapewniał mu obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową. Inicjatywa Trójmorza jest platformą współpracy 12 państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Jej celem jest wzmacnianie spójności UE poprzez zacieśnienie współpracy infrastrukturalnej, energetycznej i gospodarczej państw Europy Środkowej. Za tydzień, w dniach od 19 do 20 października, odbędzie się kolejny szczyt Trójmorza, tym razem w formule wideokonferencji, którą organizuje Estonia.

 

TV Trwam News

drukuj