Wpisy

Mobilizacja firm w krajach Trójmorza

Trzeba mobilizować firmy, by wzajemnie inwestowały w krajach Trójmorza  – podkreślił podczas Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie prezydent Andrzej Duda. Celem spotkania zorganizowanego przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych jest pogłębienie współpracy pomiędzy giełdami krajów tego regionu.