PAP/EPA

Premier M. Morawiecki: Głos grupy Przyjaciół Polityki Spójności jasno wybrzmi podczas szczytu UE w grudniu

Grupa Przyjaciół Polityki Spójności mówi wprost: budżet UE musi być sprawiedliwy; głos całej „16-stki” jasno wybrzmi podczas szczytu w Brukseli w grudniu – podkreślił dziś premier Mateusz Morawiecki.

Przyjęciem deklaracji zakończył się we wtorek w Pradze szczyt Grupy Przyjaciół Spójności – premierów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Węgier i Słowacji) oraz przedstawicieli 12 innych państw UE, zainteresowanych utrzymaniem na dotychczasowym poziomie środków na wyrównywanie poziomu życia w Unii.

„Grupa Przyjaciół Polityki Spójności mówi wprost: budżet UE musi być sprawiedliwy, a szczelny system podatkowy, budowa dróg, kolei, mostów i wyrównanie dopłat dla rolników są niezbędne dla rozwoju Wspólnoty. Głos całej >>16-stki<< jasno wybrzmi podczas szczytu w Brukseli w grudniu” – napisał na Twitterze szef rządu.

Według ubiegłorocznej propozycji Komisji Europejskiej następny wieloletni budżet ma wynosić 1,114 proc. połączonego dochodu narodowego brutto 27 państw członkowskich. Polska protestuje przede wszystkim przeciw cięciom w polityce spójności, jakie miałyby dotknąć całą UE, ale nasz kraj szczególnie. Według przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji do Polski miałoby trafić na ten cel 23 proc. mniej niż w obecnej perspektywie. Średnie cięcia w polityce spójności dla całej UE wynoszą 7 proc. i około 5 proc. we Wspólnej Polityce Rolnej.

W skład grupy Przyjaciół Polityki Spójności poza państwami Grupy Wyszehradzkiej wchodzą Estonia, Chorwacja, Malta, Słowenia, Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Rumunia, Włochy, Portugalia i Grecja

Spotkania w tym formacie zostały wznowione po sześciu latach pod koniec ubiegłego roku podczas szczytu w Bratysławie i są związane z toczącymi się negocjacjami ws. kolejnych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027.

PAP

 

drukuj