Premier Beata Szydło negocjuje w Berlinie kwestie Polski

W Berlinie odbędą się dziś polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Weźmie w nich udział premier Beata Szydło i niemal cały polski rząd. Poruszonych zostanie większość wspólnych kwestii dotyczących wzajemnych relacji Polski i Niemiec.

Jeszcze przed południem delegacja na czele z premier Beatą Szydło wyląduje w Berlinie. Tam z udziałem prawie całego polskiego rządu odbędą się dwustronne rozmowy. W trakcie dyskusji poruszone będą niemal wszystkie kwestie polsko-niemieckie. Nie zabraknie tematów dotyczących polityki zagranicznej, gospodarki, szkolnictwa, mniejszości narodowych czy wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Poseł Konrad Głębocki z sejmowej Komisji ds. Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że w wielu sprawach mamy podobne zdanie, co Niemcy, ale są też kwestie, które Polskę niepokoją.

– Plany Nord Stream 2 są niezgodne z unią energetyczną i niestety ograniczają bezpieczeństwo zarówno Ukrainy, jak i Polski. Problematyczne jest także nieuznawanie przez Niemcy Polaków żyjących w Niemczech jako mniejszości narodowej. Przypomnę, że mniejszość niemiecka w Polsce ma doskonałe warunki do pielęgnowania swojej tożsamości. W dużej mierze jest finansowana przez polski rząd. Niestety, po niemieckiej stronie brak proporcjonalnych i odpowiednich działań – zaznacza Konrad Głębocki.

Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe wpisują się także w obchody 25-lecia podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

RIRM

drukuj