Prawica Rzeczypospolitej zaniepokojona deklaracjami prezydenta RP o możliwości wprowadzenia do Konstytucji RP zapisu o członkostwie Polski w Unii Europejskiej

Państwo polskie zostało członkiem Unii Europejskiej na mocy demokratycznego referendum i nie była to decyzja jednogłośna. Dlaczego więc teraz, ten demokratyczny wybór ma się stać dyktatem? – wskazuje w stanowisku Prawica Rzeczypospolitej.

Prawica Rzeczypospolitej w osobach: prezesa Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Mariana Piłki i posła na Sejm RP Jana Klawitera wystosowała pismo w sprawie proponowanych przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

„Zaniepokojeni deklaracjami Pana Prezydenta Andrzeja Dudy oraz innych polityków, o możliwości wprowadzenia do Konstytucji Rzeczypospolitej zapisu o członkostwie Polski w Unii Europejskiej stanowczo mówimy NIE. Wpisanie do Konstytucji zapisu o przynależności do Unii jest działaniem ograniczającym suwerenność naszego państwa” – napisano w piśmie.

„W pamięci polskiego społeczeństwa żywe jest jeszcze wspomnienie sprzed ponad 40 lat, kiedy to do Konstytucji PRL (10 lutego 1976 roku), Sejm uchwalił poprawki, wprowadzając zapis o przewodniej roli PZPR i przyjaźni ze ZSRR. Wprowadzenie takiego zapisu do Preambuły Ustawy Zasadniczej odebrane było przez Polaków jako akt wiernopoddańczy, a dla Sejmu i społeczeństwa, jako sygnał do autocenzury” – dodano.

„Pomysłodawcy tego kuriozum, wykazują lekceważenie narodu polskiego, odbierając obywatelom prawo do wolności poglądów i oddając ster w ręce międzynarodowej organizacji, w której Polska ma niewiele do powiedzenia. Państwo polskie zostało członkiem Unii Europejskiej na mocy demokratycznego referendum i nie była to decyzja jednogłośna. Dlaczego więc teraz, ten demokratyczny wybór ma się stać dyktatem? Polska jest obecnie członkiem Unii Europejskiej, ponieważ taki jest polski interes narodowy. Wprowadzając zapis w Konstytucji, legitymizujemy wszystkie przyszłe decyzje unijne niezależnie czy będą one korzystne dla Polski czy nie” – stwierdzono w stanowisku.

„Pragniemy zapewnić, że Prawica Rzeczypospolitej, zawsze będzie miała na względzie dobro polskiego społeczeństwa oraz w pierwszym rzędzie dbałość o interes narodowy. Z tego też względu jest za Unią Europejską jako Europą Ojczyzn oraz przeciw dalszej federalizacji Unii Europejskiej pozbawiającej państwa suwerenności” – podsumowano.

RIRM

 

drukuj