Pracownicy służby zdrowia piszą do Premier ws. wynagrodzeń

Pracownicy publicznej służby zdrowia w liście do premier Beaty Szydło zaapelowali o gwarancję stabilizacji wynagrodzeń i ich stałą rewaloryzację.

Przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych Zawodów Medycznych (zrzeszającego m.in. lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i fizjoterapeutów) mówili wczoraj na konferencji prasowej o obecnej fatalnej sytuacji pracowników. Podkreślili konieczność przygotowania projektu ustawy, który systemowo ureguluje zasady wynagradzania pracowników publicznej służby zdrowia.

Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca OZZ Pielęgniarek i Położnych, zwraca uwagę, że postulowane zmiany są istotne dla całości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

– Tak dłużej być nie może – płace są tak drastyczne, że zdecydowana ilość kadry medycznej, świetnie przygotowanej i świetnie ocenianej na rynkach europejskich, wypływa nam z tego kraju. Musimy zrobić wszystko, żeby zachować pracowników medycznych i zawody medyczne w Polsce. Oczywiście działania nie są tylko na poziomie Ministerstwa Zdrowia, bo żeby uzdrowić tę sytuację, potrzebne są nakłady finansowe. I to już jest sprawa nie tylko ministra zdrowia, ale rządu. Występujemy do pani premier z prośbą, że należy się pochylić nad zawodami medycznymi w Polsce, bo zaniedbania płacowe, zaniżone płace powodują, że zawody medyczne w Polsce zanikają – powiedziała przewodnicząca OZZ Pielęgniarek i Położnych.

Przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych Zawodów Medycznych nie wykluczyli, że w przypadku braku zgody rządu, przeprowadzą strajk generalny, aby walczyć o poprawę obecnej sytuacji.

RIRM

drukuj