fot. PAP

Pracodawcy i związkowcy poparli ozusowanie umów zleceń

Związki zawodowe i część pracodawców opowiedziała się „za” ozusowaniem umów zleceń. Chodzi o Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i OPZZ oraz dwie organizacje pracodawców: Konfederację Lewiatan i Związek Rzemiosła Polskiego.

Szefowie organizacji chcą powiązania tych zmian z nowelizacją prawa zamówień publicznych, która zobowiązywałaby do zatrudniania na umowę o pracę. W ich ocenie obie zmiany powinny wejść w życie równolegle w tym samym czasie. Zdaniem szefa „Solidarności” Piotra Dudy ozusowane powinny zostać również umowy o dzieło, ale samo wprowadzenie składek emerytalnych od umów zlecenia i o dzieło nie poprawi sytuacji na rynku pracy.

Henryk Nakonieczny, członek prezydium Komisji Krajowej „S”, wskazuje, że choć postulaty związkowców nie zostały w pełni zrealizowane, to i tak jest to dobry krok.

  Wejdą rozwiązania dotyczące oskładkowania składką na ubezpieczenie emerytalne i rentowe umów zleceń tam, gdzie następują wtyki tych umów, jak również wynagrodzeń wynikających z członkostwa w radach nadzorczych. Co jest najistotniejsze: mamy świadomość, że to może spowodować wzrost kosztów pracodawców, więc zgadzamy się, co do tego, że rozwiązanie to musi być poparte rozwiązaniem systemowym zmierzającym w kierunku możliwości waloryzacji, więc objęcia klauzulą waloryzacyjną umów wynikających z zamówień publicznychpowiedział Henryk Nakonieczny.

Obie zmiany dotyczące zmian w umowach zlecenia i w zamówieniach publicznych są obecnie na etapie prac podkomisji sejmowych.

RIRM

drukuj