fot. flickr.com

Powstanie Europejski Filar Praw Socjalnych

Unijni ministrowie ds. zatrudnienia i polityki społecznej opowiedzieli się za utworzeniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. Obejmie on 20 głównych zasad i praw, na których mają opierać się sprawiedliwe i sprawnie funkcjonujące rynki pracy oraz systemy opieki społecznej.

Koncepcję utworzenia wspólnotowego filaru praw socjalnych popierają związkowcy. „Solidarność” apelowała do rządu dwukrotnie o podjęcie inicjatywy.

Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, zauważa, że Unia Europejska kojarzy nam się wyłącznie z integracją ekonomiczną, tymczasem zacieśnianie więzi powinno mieć także wymiar społeczny. W ocenie związkowca pozwoli to także na zwiększenie zaufania do UE.

– Widać, że na skutek ostatniego kryzysu i problemów związanych ze zniwelowaniem jego następstw, spada zaufanie obywateli dla instytucji unijnych. Ten filar jest więc potrzebny, żeby po pierwsze, wzmocnić zaufanie obywateli do instytucji unijnych, a po drugie, pokazać obywatelom wszystkich krajów UE, że Unia to nie jest tylko gospodarka, ale to jest także wyraźny wymiar społeczny, czyli poprawianie bytu wszystkich obywateli – wskazuje Sławomir Adamczyk.   

Dokument powołujący Europejski Filar Praw Socjalnych przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej mają podpisać 17 listopada, podczas szczytu w Göteborgu. Początkowo koncepcja powstała z myślą o strefie euro, lecz ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE.

RIRM

drukuj