Działania podejmowane przez Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych

Zanim nowy lek trafi do pacjentów, przez kilkanaście lat prowadzone są nad nim badania. Tu kluczowe są badania przedkliniczne i pierwsza faza badań klinicznych. Aby podnosić świadomość polskich naukowców w zakresie najnowszych procedur i formalnych wymogów prowadzenia takich badań –  powstała Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych.

Dotychczas uniwersytety były nakierowane na publikacje, gdyż z tego były rozliczane. Dzisiaj zmienia się już paradygmat prowadzenia badań naukowych – powiedział dr Radosław Sierpiński, p.o. prezesa Agencji Badań Medycznych.      

– Te badania naukowe powinny się przełożyć na bardzo konkretne wdrożenie. Poszukujemy innowacyjnych technologii w biotechnologii, poszukujemy innowacyjnych rozwiązań biomedycznych, wiec chcielibyśmy, żeby one się wywodziły z polskich uczelni – wskazał dr Radosław Sierpiński.

Biotechnologia  należy do najszybciej rozwijających się sektorów w naszym kraju. Polski Fundusz Rozwoju chce zainwestować w nią, tak by stworzyć ekosystem, który umożliwi tworzenie innowacyjnych technologii i leków. I to właśnie wsparcie naukowców przez biznes pozwala tworzyć konkretne rozwiązania dla pacjentów. Ku temu powstała Akademia Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT-Pfizer – zaznaczył dr Robert Dwiliński.

– Motywacją do uruchomienia akademii PACTT-Pfizer była zaobserwowana potrzeba lepszej wiedzy w zakresie metodologii prowadzenia badań przedklinicznych – tłumaczył prezes Fundacji PACTT.        

W ramach Akademii został zaplanowany 5-miesięczny cykl szkoleń dla naukowców związanych z prowadzeniem badań przedklinicznych. 

– Największą wartością bycia uczestnikiem akademii PACTT-Pfizer jest otrzymanie praktycznych wskazówek i przejście przez warsztaty, a nie tylko tryb akademicki – mówiła dr n. farm. Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków.

Przeważnie około 12 lat trwają badania nad tym by lek trafił na rynek. Stąd badania przedkliniczne są kluczowe w procesie powstawania nowych leków – wyjaśnił dr Michał Kurzelewski. 

– Wszystkie te elementy służą temu, żeby możliwe było opracowanie nowych leków o nowych  mechanizmach działania, spełniających niezaspokojone dzisiaj potrzeby pacjentów w tych dziedzinach chorobowych, w których jeszcze nie mamy skutecznego leczenia – podkreślił dr Michał Kurzelewski.

TV Trwam News

drukuj