Powołanie komisji weryfikacyjnej do zbadania tzw. dzikiej reprywatyzacji

Podczas posiedzenia Izby Senatorowie zajęli się kwestią tzw. dzikiej reprywatyzacji. Powołana zostanie komisja, której zadaniem będzie wyjaśnienie tej sprawy.

Zadaniem komisji ma być wyjaśnienie wszystkich procesów reprywatyzacyjnych, do których doszło w Warszawie, a które budzą wątpliwości.

Do ustawy dwie senackie komisje rekomendują poprawki, przewidujące m.in., że członkowie komisji będą mieli rangę sekretarzy stanu, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także wyłącznie przy wykonywaniu zadań związanych ze sprawowaniem funkcji w komisji.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wskazuje, że skala nieprawidłowości reprywatyzacyjnych jest ogromna dlatego potrzeba czasu, aby ocenić skuteczność komisji.

Myślę, że po pół roku będziemy mogli dokonać oceny pracy komisji weryfikacyjnej. Teraz jest na to za wcześnie, zobaczymy jak ona będzie pracowała, wtedy będziemy mogli na ten temat dyskutować. Wszystkie opinie kierowane w sprawach rozpatrywanych ustaw zawsze są brane pod uwagę przez komisję, ale również podczas plenarnego posiedzenia – podkreśla marszałek Senatu.

Według założeń komisja ma rozpocząć prace już w maju.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj