fot. wikipedia

Posłowie zajmą się rozwiązaniami dot. problemu mafii śmieciowej

Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu zajmie się dziś dwoma projektami ustaw. Nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami i o Inspekcji Ochrony Środowiska. Obie mają rozwiązać problem mafii śmieciowej w Polsce.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wskazuje, że zaproponowane rozwiązania mają przede wszystkim zabezpieczyć i uporządkować system wydawania zezwoleń i kontroli dot. odpadów. Zgodnie z przygotowanymi przepisami przed uzyskaniem zezwolenia na gromadzenie i przetwarzanie odpadów potrzebny będzie obowiązek posiadania zabezpieczenia finansowego.

– To może być w postaci wpłaconej kaucji gwarancyjnej, ale również gwarancji bankowej. To nas zabezpieczy przed obecnie nagminnym zjawiskiem porzucania zgromadzonych odpadów. Z tym problemem zostają tak naprawdę samorządy, a właśnie czasami rozwiązuje się ten problem przez podpalenia. Kolejnym elementem jest wprowadzenie obowiązku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości – prawo własności albo prawo użytkowania wieczystego, jeśli ktoś zamierza w tym miejscu gromadzić odpady. Chodzi też o to, żeby nie było sytuacji, jak teraz się zdarza, że odpady są składowane na jakimkolwiek gruncie, a właściciel mówi „to nie moje, nie wiem, kot przywiózł”, a więc w tym momencie ten problem byśmy rozwiązali – tłumaczy minister środowiska.

Inną proponowaną zmianą jest wprowadzenie obowiązkowego monitoringu wizyjnego w miejscu składowania odpadów. Ponadto Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła m.in. kontrolować wysypiska bez zapowiedzi oraz sprawdzać pojazdy przewożące śmieci.

RIRM

drukuj