Posłannictwo kapłana

Ks. Jan Sikorski, proboszcz parafii
św. Józefa w Warszawie na Kole

Papieskie słowa były bardzo głębokie i bardzo autentyczne, wynikały z jego
głęboko przeżywanego kapłaństwa. To tak, jakby ojciec duchowny mówił na rekolekcjach
do księży. Bo my ciągle żyjemy pośród świata, on nas angażuje, on nas porywa.
Fascynuje, kradnie nam czas, uczucia, serce.
A Papież mówi: nie. Jak kotwica każe nam zaczepić się w tym, co jest najistotniejsze,
w modlitwie, w adoracji. Ojciec Święty kieruje ku modlitwie, ku zakorzenieniu
się w posłannictwie prawdziwie kapłańskim. Księża pięknie reagowali, bili brawo.
Nie ukrywam, że byłem bardzo wzruszony. To się nam udzieliło wszystkim. Widać
było po twarzach wszystkich księży, którzy wychodzili z katedry, że byli bardzo
radośni.

drukuj