Posiedzenie RDS m.in. o zmianach w służbie zdrowia

Kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia – to główny temat, którym zajmie się dziś na posiedzeniu plenarnym Rada Dialogu Społecznego. Partnerzy społeczni RDS swoje rekomendacje przedstawią ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi.

Chodzi m.in. o postulaty: zagwarantowania stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat. Także przywrócenia publicznego charakteru ratownictwu medycznemu  – mówi Maria Ochman, przewodnicząca krajowej sekcji służby zdrowia NSZZ „Solidarność”.

W tej chwili wchodzą do gry nie tylko sprawy i kwestie pracownicze, ale również kwestie dotyczące interesów silnych prywatnych podmiotów. Chodzi tu nie tylko o szpitale, które były przekształcone w spółki prawa handlowego, ale również o szpitale prywatne. Będziemy rozmawiali również o przyszłości Państwowej Inspekcji Sanitarnej i polskiego ratownictwa. Przypominam, że jednym z postulatów, i tu mamy zgodę z resortem, jest to, aby przywrócić ratownictwu medycznemu publiczny charakter tej służby – wskazuje Maria Ochman.

Wśród zmian w służbie zdrowia zaplanowanych przez rząd jest likwidacja NFZ od 1 stycznia 2018 r. Tym samym uprawnienia do leczenia w publicznej służbie zdrowia będą mieli wszyscy obywatele.

Reformę rozpoczęła tzw. ustawa o dekomercjalizacji szpitali, która ma gwarantować zachowanie ich publicznego charakteru.

Resort przygotował też projekt ustawy o sieci szpitali, w ramach, której placówki będą miały gwarantowane finansowanie ze środków publicznych.

RIRM

drukuj