fot. https://prezydent.pl

Posiedzenie Prezydenckiej Rady ds. Wsi i Rolnictwa

Prezydencka Rada ds. Wsi i Rolnictwa rozpoczęła posiedzenie, na którym zajmie się systemem ubezpieczeń upraw i zwierząt. W obradach wezmą udział przedstawiciele resortu rolnictwa, ale też najważniejszych polskich ubezpieczycieli.

Przewodniczący Rady, Jan Krzysztof Ardanowski, ocenił, że system ubezpieczeń upraw i zwierząt to jedna z najważniejszych kwestii w rolnictwie. Wskazał, że obecny mechanizm nie działa.

Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że podczas posiedzenia Rady przedstawi koncepcję systemu, którą opracował jeszcze jako minister rolnictwa. Zaznaczył, że efektem prac mają być zalecenia dla rządu.

– Chcemy wypracować rekomendacje, które – jak wszystko na to wskazuje, mówią o tym media – będą przedstawione już nowemu ministrowi rolnictwa. Daje to wielką nadzieję i szansę, że praca Rady nie zostanie zmarnowana i rozwiążemy problem dot. gwarancji dla gospodarstw rolnych, które mogą być dotknięte klęskami żywiołowymi czy masowymi chorobami zwierząt – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Reforma ubezpieczeń upraw i zwierząt to również element Polskiego Ładu dla wsi. Zakłada ona, że gospodarstwa posiadające ubezpieczenie uzyskają dopłatę 65 proc. do składki ubezpieczeniowej.

Ponadto stworzony zostanie Fundusz Gwarancji w Rolnictwie, który zapewni stałe źródło finansowania wypłat pomocy za poniesione straty.

RIRM

drukuj