fot. twitter.com/IMGWmeteo

Porozumienie PAA z IMGW ws. stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Państwowa Agencja Atomistyki oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą współpracować w zakresie monitoringu i oceny sytuacji radiacyjnej kraju – poinformował dziś IMGW.

Dzięki porozumieniu Państwowa Agencja Atomistyki (PAA) będzie mogła instalować urządzenia do wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych w powietrzu na terenie stacji pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). Porozumienie przewiduje również wymianę danych pomiarowych pomiędzy tymi instytucjami.

Pełniący obowiązki prezesa PAA dr Łukasz Młynarkiewicz oraz dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dr Przemysław Ligenza podpisali dokument 13 stycznia br. w siedzibie Instytutu – podano w komunikacie.

Zdaniem dr. Łukasza Młynarkiewicza porozumienie to „kamień milowy na drodze do jeszcze lepszego monitoringu radiacyjnego na terenie Polski”.

„W najbliższym czasie planujemy podpisanie pięciu kart instalacji urządzeń celem zastąpienia stacji wysłużonych nowoczesnymi urządzeniami, które prowadzą dużo dokładniejsze pomiary” – dodał p.o. prezesa PAA.

Jak przypomniano w komunikacie, zawarte porozumienie stanowi kolejny etap w wieloletniej współpracy PAA i IMGW-PIB.

„Agencja korzysta z danych pochodzących z dziewięciu stacji pomiarowych należących do IMGW. Stacje te wykonują pomiary mocy dawki promieniowania w aerozolach atmosferycznych oraz opadach. Instytut przekazuje również Agencji dane meteorologiczne na potrzeby komputerowych systemów wspomagania decyzji, utrzymywanych na wypadek zdarzeń radiacyjnych” – poinformował Instytut.

PAP

drukuj