fot. twitter.com/ipngovpl/status

Porozumienie o współpracy IPN oraz Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Instytut Pamięci Narodowej zawarł we wtorek porozumienie o współpracy z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Współpraca obejmie m.in. prowadzenie badań naukowych dot. obszarów wiejskich.

W ramach porozumienia między IPN a Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi przewidziane jest prowadzenie kwerend i badań naukowych dot. obszarów wiejskich, jego historii, tradycji i dziedzictwa. Porozumienie obejmie też organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym czy współpracę ze szkołami rolniczymi na terenie kraju.

To ważny moment dla historii polskiej wsi – ocenił po podpisaniu dokumentu Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP oraz wiceprzewodniczący Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

– Całe dorosłe życie jestem powiązany z polską wsią, jej tradycją. Powołany przeze mnie Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ma być instytucją, która w sposób szczególny będzie zajmowała się szeroko rozumianą kulturą wsi, jej historią – zarówno chłopską, jak i ziemiańską – wpływem Kościoła na kształtowanie postaw polskiej wsi, a także wieloetnicznością na obszarach wiejskich. Ważnym jest, żeby Instytut współpracował ze wszystkimi podmiotami, które (…) działają na rzecz upamiętnienia wszystkiego, co składa się na skomplikowaną historię polskiej wsi – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski.

Do podpisania porozumienia doszło w ramach obchodów upamiętniających 40. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca‘81, ważnego etapu walki o prawa rolników w PRL.

16 marca 1981 r. rolnicy zajęli siedzibę władz wojewódzkich Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy i ogłosili w niej strajk okupacyjny, który wpłynął na losy całego kraju.

RIRM

drukuj