fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Pomoc w odbudowie infrastruktury po nawałnicach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczyło ponad 4 miliony złotych dla gminy Lipusz w województwie pomorskim. Pieniądze mają pomóc w usuwaniu skutków nawałnicy z sierpnia ubiegłego roku.

Mimo iż mija już rok od potężnej nawałnicy, jaka przeszła nad naszym krajem, to w wielu miejscowościach nadal trwa usuwanie szkód, jakie wyrządziła.

– Tysiące hektarów lasów zostało zniszczone. Trwa wywózka, pozyskanie tego drewna, które jest do uratowania. Nadleśnictwo powoli przygotowuje się do odtwarzania tego lasu – mówi Mirosław Ebertowski, wójt gminy Lipusz.

Ale to nie zniszczenia lasów są największym problemem, jaki dotknął gminę Lipusz w czasie nawałnicy. Wiele lokalnych dróg jest tam obecnie w krytycznym stanie. Wszelkie skutki niszczycielskiego żywiołu zostaną jednak naprawione. Resort spraw wewnętrznych i administracji przeznaczył na ten cel ponad 4 miliony złotych.

– Przede wszystkim prace drogowe – to jest 8 zadań drogowych, ale też dwa obiekty – dach na remizie straży pożarnej oraz dach na budynku zabytkowym Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu – wskazuje Mirosław Ebertowski.

Prace mogą się już rozpocząć.

– Pan wójt przeprowadził wszystkie procedury, które są niezbędne – przetargi, wyłonienie wykonawców. W tej chwili realizacja tych zadań jest w toku – podkreśla Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Podpisana w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku umowa o przekazaniu dotacji na usuwanie skutków zeszłorocznej nawałnicy jest pierwszą z dziesięciu umów dotyczących pomocy finansowej dla pomorskich samorządów.

– Największa kwota to jest prawie 10 mln złotych dotacji. To jest gmina Brusy, gdzie około 30 proc. wszystkich strat to straty zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w mieniu komunalnym – zaznacza Dariusz Drelich.

W pomoc w usuwaniu tragicznych skutków nawałnicy w województwie pomorskim włącza się jednak nie tylko państwo. Lasy Państwowe przeznaczyły kwotę 16 mln złotych na naprawę lokalnych dróg.

– To dotyczy zarówno dotacji dla gmin, jak i dróg leśnych, z których korzystają mieszkańcy, bo na tych terenach leśnych często jest tak, że te osady są połączone drogami, które należą do Lasów Państwowych – mówi Dariusz Drelich.

Harmonogram naprawy dróg w województwie pomorskim został rozpisany na 3 lata.

– Pierwsze środki zostały uruchomione w 2017 r. zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, czy zgłoszonymi stratami przez gminy. W 100 proc. realizujemy te inwestycje – dodaje wojewoda pomorski.

Na przyszyły rok została już zabezpieczona kwota na ten cel w wysokości ok. 23 mln złotych. Łączna kwota dotacji w Pomorskiem została oszacowana na 68 milionów złotych. Dofinansowanie otrzymane z ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji stanowi 80 procent wartości zgłoszonych zadań. Resztę samorządy muszą pokryć same. Pozostałych 9 umów zostanie podpisanych w najbliższych dniach.

TV Trwam News/RIRM

drukuj