Polskie miasta świętują 3 Maja

Uroczyste nabożeństwa, obywatelskie zgromadzenia, wojskowe pokazy, tańce i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – tak mieszkańcy m.in. Krakowa, Bydgoszczy, Poznania czy Rzeszowa obchodzą Święto Konstytucji 3 Maja.

Kraków

Głos dzwonu Zygmunt, rozlegający się ze Wzgórza Wawelskiego, uczcił dziś w Krakowie rocznicę Konstytucji 3 Maja. Zygmunt zadzwonił przed Mszą św. w intencji Ojczyzny, której w Katedrze Wawelskiej przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

W homilii ks. Arcybiskup mówił o okolicznościach i konsekwencjach uchwalenia Konstytucji 3 Maja i współczesnym wymiarze patriotyzmu.

Podkreślił, że za twórcami Konstytucji 3 Maja oprócz chęci wykorzystania szansy, jaką daje historia, szło w parze pragnienie właściwego uporządkowania hierarchii wartości.

„Polegała ona na tym, aby egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu cenić wyżej niż własne życie i szczęśliwość osobistą. Twórcy konstytucji byli w pełni przekonani, że miłość Ojczyzny jest ważniejsza od czysto partykularnych (…) pragnień i oczekiwań” – mówił metropolita.

Po Mszy św. w intencji Ojczyzny jej uczestnicy zeszli w pochodzie ze Wzgórza Wawelskiego i przeszli ulicami Krakowa spod Krzyża Katyńskiego pod Grób Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki, gdzie odbyły się główne uroczystości z udziałem Wojska Polskiego – z apelem pamięci oraz wręczeniem odznaczeń państwowych i aktów nadania obywatelstwa polskiego przez wojewodę małopolskiego.

„Wracając myślą do wydarzeń z 1791 roku pytajmy wspólnie o fundamenty i drogowskazy, o to, na czym chcemy budować naszą wspólną przyszłość” – podkreślał wojewoda Józef Pilch.

W obchodach oprócz przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów, kombatantów, Bractwa Kurkowego, mieszkańców Krakowa i turystów brali także udział członkowie grup rekonstrukcyjnych.

Po południu na Małym Rynku w Krakowie zaplanowano 64. Lekcję Śpiewania „Majowa jutrzenka”, zorganizowaną przez Bibliotekę Polskiej Piosenki i kabaret Loch Camelot. Kancelaria prezydenta Krakowa, który patronuje lekcji, przygotowała dla chętnych 4 tys. śpiewników.

Bydgoszcz

Dobra zmiana zapoczątkowana 226 lat temu dziś wydaje owoce – powiedział wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Toruniu i Bydgoszczy uczestniczyło kilka tysięcy osób.

W Bydgoszczy uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się na Starym Rynku, gdzie odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bydgoskiej ks. bp. Jana Tyrawy, okolicznościowe przemówienia wygłosili wojewoda, wicemarszałek województwa i prezydent miasta.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że Konstytucja 3 Maja „winna być inspiracją, by na co dzień, wspólnie pracować dla regionu i Polski”.

„Pracy przed nami co nie miara, dlatego im mniej sporów tym szybciej osiągniemy nasze cele. Dobra zmiana staje się faktem, czemu w żaden sposób nie da się zaprzeczyć. Dobra zmiana zapoczątkowana 226 lat temu dziś wydaje owoce. Jesteśmy mądrzejsi o wiedzę historyczną. Ale czy potrafimy to wykorzystać w codziennym działaniu? Jestem przekonany, że sukces osiągniemy albo wspólnie, albo nie będzie go wcale” – mówił Mikołaj Bogdanowicz.

Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski podkreślił, że ustawa zasadnicza sprzed 226 lat „pokazuje i dowodzi, że konstytucja nie jest zbiorem praw obywatelskich i obowiązków państwa na jeden sezon polityczny”.

„Powinien on być wyjątkowo odporny na zakusy tych, którzy chcieliby uczynić sobie z niego podległe narzędzie do osiągania doraźnych interesów jednej grupy” – dodał samorządowiec.

Na koniec licznie zebrani mieszkańcy miasta wysłuchali koncertu orkiestry wojskowej.

Toruń

W Toruniu obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od Mszy św. w intencji ojczyzny pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej, ks. bp. Józefa Szamockiego. W swojej homilii ks. Biskup przypomniał m.in. o „bólu rodzenia się Konstytucji 3 Maja – wielkiej karty, chluby naszego narodu wobec całego świata”.

„W swych postanowieniach ta konstytucja była głęboko zakorzeniona w prawdzie o Bogu, przykazaniach Dekalogu oraz miłości Boga i bliźniego” – mówił ks. bp Szamocki.

Po Mszy św. odbyła się tradycyjna uroczystość wojskowa z udziałem władz regionalnych i miejskich.

Wcześniej w Toruniu władze miejskie, duchowni i przedstawiciele środowisk naukowych oraz organizacji społecznych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą wielotysięczne demonstracje 1 i 3 maja 1982 r. w obronie wolności i solidarności, brutalnie stłumione przez oddziały ZOMO i MO. Zaprezentowana została również okolicznościowa wystawa przygotowana z okazji 35. rocznicy tych wydarzeń.

„Były to ponure dni stanu wojennego. Spacery mieszkańców nad Wisłą 1 maja skończyły się represjami i aresztowaniami. 3 maja <<Solidarność>> wezwała do uczestnictwa w Mszy św. w intencji ojczyzny w kościele na Starym Mieście. Nikt się nie spodziewał, że po wyjściu z niego nastąpi atak sił ZOMO. Cała Starówka była otoczona przez milicję. Zaczęły się rzeczy straszne – pałowanie, wyłapywanie przez zomowców wielu torunian i wciąganie do milicyjnych samochodów” – przypominał tamte wydarzenia historyk prof. Wojciech Polak, autor wielu książek i prac poświęconych działalności opozycji demokratycznej w czasach PRL-u.

Jak dodał, w tamtych dniach aresztowano blisko 400 osób, „w zasadzie nie wiadomo za co”.

Poznań

W Poznaniu główne uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w południe na placu Wolności. Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak zwracając się do zgromadzonych podkreślił, że „pamięć o przesłaniu, które niosła za sobą majowa Konstytucja, przez lata niewoli pomagała podtrzymać ducha wolności oraz nasze dążenia do niepodległości. To przesłanie, wyrażające się w mądrym i oświeconym rządzeniu, wzajemnym szacunku i poszanowaniu praw obywatelskich, po 226 latach jest wciąż aktualne”.

„Przywołując idee przyświecające autorom Konstytucji nie pozwólmy, aby zaprzepaszczano dorobek wielu pokoleń: wolność i prawo obywateli do samostanowienia – mówił prezydent Poznania.

Poznaniacy zebrani na placu Wolności mogli podziwiać m.in. ekspozycję zabytkowych samochodów wojskowych, zorganizowaną dzięki Muzeum Broni Pancernej oraz Towarzystwu Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Odbył się też pokaz musztry paradnej oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjna Sił Powietrznych.

Główne uroczystości poprzedziła Msza św. w poznańskim kościele farnym pod przewodnictwem ks. bp. Damiana Bryla. Władze miasta złożyły też kwiaty pod posągiem Stanisława Augusta Poniatowskiego w Sali Sądowej poznańskiego Ratusza.

Przed siedzibą Muzeum Powstania Wielkopolskiego zaplanowano „poznańskie wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych” pod hasłem „witaj majowa jutrzenko”.

Wrocław

We Wrocławiu kilkaset osób m.in. poczty honorowe, wojskowa kompania honorowa oraz władze województwa i samorządowcy spotkali się przy pomniku Konstytucji 3 Maja, gdzie złożono wieńce, wiązanki kwiatów.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak mówił o znaczeniu Konstytucji dla Polaków, ale również i dla innych narodów i krajów.

„Z dumą powtarzamy, że to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie po tej uchwalonej w Stanach Zjednoczonych” – przypomniał wojewoda.

Po uroczystościach w Katedrze pw. Jana Chrzciciela we Wrocławiu metropolita wrocławski ks. abp Józef Kupny odprawił Eucharystię w intencji Ojczyzny.

Lublin

Mieszkańcy Lublina uczcili rocznicę Konstytucji 3 Maja wspólnym odtańczeniem poloneza. Taniec prowadzili członkowie miejscowych zespołów folklorystycznych. Barwny korowód wyruszył sprzed Zamku Lubelskiego i przeszedł przez Plac Zamkowy. W pierwszej parze kroczył prezydent miasta Krzysztof Żuk, tańczył wojewoda Przemysław Czarnek. Po odtańczeniu poloneza rozpoczął się trzeciomajowy festyn.

Przed południem na Placu Zamkowym odbył się capstrzyk z ceremoniałem wojskowym. Odczytano apel pamięci. Żołnierze oddali salwę honorową. Kwiaty złożono pod pomnikiem żołnierzy AK-WiN ze zgrupowania mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz pod tablicami upamiętniającymi ofiary więzienia na Zamku Lubelskim w okresie stalinowskim i okupacji hitlerowskiej. W archikatedrze odprawiona została Msza św. za Ojczyznę. Na uroczystej sesji zebrała się rada miasta Lublin.

Rzeszów

Uroczysta Msza św. w kościele farnym, z udziałem władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, rozpoczęła przed południem obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Rzeszowie.

Po Mszy św., której przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy rzeszowski, uczestnicy, wraz z kompanią honorową 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i pocztami sztandarowymi, przeszli na rzeszowski Rynek.

Tam przed pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki odczytano preambułę Konstytucji 3 Maja, a wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wygłosili okolicznościowe przemówienia. Oficjalne uroczystości patriotyczne, w których wzięło udział kilkuset mieszkańców, zakończyło złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem.

W Rzeszowie tradycyjnie obchodzono też święta ulicy 3-go Maja, dawniej zwanej Paniagą, jednej z najważniejszych i najstarszych ulic Rzeszowa. W tym roku motywem przewodnim święta Paniagi była kultura rumuńska, ale były też akcenty żydowskie.

W programie imprezy, która każdego roku przyciąga około 20 tys. osób znajdują się m.in. koncerty muzyczne, pokazy taneczne, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty artystyczne i zabawy dla dzieci. Wydarzenia artystyczne i kulturalne odbywają się jednocześnie w kilkunastu miejscach w centrum Rzeszowa – w plenerze i wewnątrz różnych budynków, znajdujących się przy ul. 3 Maja i w pobliżu.

PAP/RIRM

drukuj