Polskie banki odporne na perturbacje

Na 130 banków strefy euro przebadanych przez Europejski Bank Centralny, 25 nie poradziłoby sobie, gdyby doszło do powrotu kryzysu gospodarczego. Polski sektor bankowy wypadł na tym tle całkiem dobrze – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Z 15 działających w Polsce banków jedynie 2 miały problem z zaliczeniem badań odporności na negatywne czynniki rynkowe – poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Chodzi o Getin Noble Bank oraz BNP Paribas Bank Polska.

Wyniki tzw. stress testów pokazują, że polski sektor bankowy jest stabilny i wiarygodny – poinformowano podczas konferencji.

Na całym kontynencie badaniom Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nie podołało 25 ze 130 największych banków Europy. Najwięcej wyzwań stoi przed sektorem finansowym Włoch, gdzie stress testom nie podołało dziewięć banków.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, podkreśla, że stan banków wskazuje, iż strefa euro nie wyszła jeszcze z kryzysu.

– Duża część z nich ma jeszcze ciągle toksyczne aktywa, do których się bardzo często nie przyznaje. To świadczy o tym, że w ten system trzeba jeszcze wpompować dziesiątki, jeśli nie setki miliardów euro, żeby go poprawić. Wpompowano w sektor bankowy gigantyczne pieniądze i ciągle, jak widać, ten sektor jest kolosem na glinianych nogach. W Polsce sytuacja jest lepsza z tego powodu, że: po pierwsze, nie jesteśmy w strefie euro, i że: po drugie, sektor bankowy bardzo ostrożnie podchodzi do pożyczania na realne przedsięwzięcia gospodarcze. To są „spółki córki” zagranicznych banków; kredytują one tylko najbardziej zyskowne sektory. Dzięki temu te banki w Polsce wypadają lepiej niż przeciętna europejska –wyjaśnia ekonomista.

Europejski Bank Centralny badał jakość aktywów banków za ubiegły rok i poddawał je stress testom. Metoda polega na sprawdzeniu, jak banki poradziłyby sobie w skrajnie niekorzystnych sytuacjach wywołanych recesją, wzrostem bezrobocia, spadkiem na giełdach, utratą zaufania do obligacji państwowych bądź wzrostem wolumenu nieściągalnych kredytów. EBC zacznie nadzorować banki ze strefy euro 4 listopada.

PAP/RIRM

 

drukuj