fot. PAP/EPA

Polska przygotowała stanowisko dot. polityki przemysłowej na terenie UE

Gotowe jest już stanowisko Polski na temat przyszłej polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Dyskusja na ten temat będzie się toczyć na forum unijnym jesienią.

Polityka konkurencji, nowe technologie, środowisko naturalne oraz wyzwanie zewnętrzne dla UE związane z polityką handlową – to najważniejsze zagadnienia ujęte w stanowisku Polski. Nasz kraj zaznacza potrzebę powołania Europejskiego Urzędu Antymonopolowego, zwłaszcza w zakresie gospodarki cyfrowej.

– Unijna agenda dotycząca polityki przemysłowej będzie powstawała jesienią, ale do tej dyskusji państwa członkowskie przygotowują się od wielu miesięcy, przedstawiając swoje stanowiska. Takie stanowiska przedstawiły już Francja i Niemcy. Polska jest kolejnym państwem, które takie stanowisko przygotowała, a przyjął je Komitet do Spraw Europejskich i jest teraz podstawą do tej pogłębionej dyskusji – wskazała minister Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu przedsiębiorczości.

Polska chce, aby polityka w zakresie klimatu i energetyki uwzględniała różnice w poziomie rozwoju państw Wspólnoty – zaznaczył wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. Dlatego proponujemy konkretne narzędzia.

– Jednym z instrumentów, który potencjalnie może rozwiązać ten problem i obniżyć napięcia w tym obszarze, jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, który byłby skierowany do regionów oraz sektorów państw, dla których transformacja miałaby najpoważniejsze konsekwencje i przynosiłaby największe koszty – powiedział Konrad Szymański.

Polska została zobowiązana do przygotowania dokumentu ws. polityki przemysłowej do końca obecnego roku. Przygotowane przez nasz kraj stanowisko integruje w niespotykanym dotychczas stopniu rożne dziedziny funkcjonowania UE.

Wypracowane w toku wspólnotowej dyskusji wnioski będą stanowić wskazania dla Komisji Europejskiej. Komisja do przedstawienia długoterminowej wizji w tym zakresie została wezwana przez Radę Europejską.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj