fot. caritas.pl

Polska pomoc jest Ukrainie ciągle potrzebna

Caritas Polska rozpoczęła realizację kolejnego projektu humanitarnego na Ukrainie, współfinansowanego przez MSZ RP. Pomoc dotyczy zapewnienia bezpłatnej opieki medycznej i pomoc w zakupie lekarstw oraz artykułów higienicznych.

Wsparcie ma dotyczyć uchodźców oraz najbiedniejszej ludności miejscowej w Charkowie, Zaporożu oraz Bierdiańsku. Partnerem akcji jest Caritas Spes, która w tych 3 miastach będzie prowadzić gabinety medyczno–socjalne.

„Ten projekt będzie pierwszym wielkim socjalno-medycznym projektem w mieście Bierdiańsk. Wielu otrzyma wykwalikowaną pomoc lekarza oraz pielęgniarki. Będzie to okazja pomocy tysiącom ludzi. Dla mnie jako pracownika socjalnego to wielka satysfakcja i nagroda za moją pracę. Nie ma większej radości jak pomaganie innym, kto tego najbardziej potrzebuje” – powiedziała Jarosława Pylypenko, koordynatorka z Bierdiańska.

Z badań realizowanych przez Caritas w 2015 r. na grupie uchodźców wewnętrznych i społeczności lokalnych na Ukrainie wynika, że zgłaszane potrzeby dotyczą przede wszystkim pomocy w zabezpieczeniu przed zimą oraz zakupie lekarstw. Wynika to ze wzrostu cen, dewaluacji lokalnej waluty, rosnącego bezrobocia, które w dużej części jest ukryte.

Według ukraińskiego Ministerstwa Polityki Społecznej liczba zarejestrowanych przesiedlonych wynosi 1.780.946. Większość (blisko 60%) to emeryci, 23,1% osoby zdolne do pracy, 12,8% – dzieci i 4,1% to osoby niepełnosprawne. Liczba przesiedlonych to 4% ogólnej liczby ludności kraju. Fala uchodźców pogłębiła i tak panującą biedę na Ukrainie.

„Projekt Caritas Polska, który jest realizowany na tych terenach w tej chwili i w tym miejscu jest najbardziej potrzebny” – podkreślił ksiądz Jan Sobiło, biskup pomocniczy Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej, dyrektor Caritas Spes w Zaporożu.

Obecnie trwają remonty i wyposażanie pomieszczeń.

RIRM/caritas.pl

drukuj