Polska i Łotwa liderami w walce z ubóstwem wśród dzieci w UE

W ubiegłym roku blisko 25 milionów dzieci w krajach Wspólnoty było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wynika z danych Eurostatu. To ponad 26 proc. całkowitej populacji młodych w wieku do 17 lat w Unii Europejskiej.

W 2016 r. niemal połowa dzieci była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Rumunii i Bułgarii. Tuż za tymi krajami są: Grecja, Węgry, Hiszpania, Włochy i Litwa.

Z kolei kraje z najniższym odsetkiem ubóstwa wśród dzieci to: Dania, Finlandia, Słowenia, Czechy i Holandia. W ostatnich latach zjawisko biedy wśród najmłodszych najszybciej eliminowały Łotwa i Polska.

To m.in. wdrożenie przez rząd PiS programu „500 plus” przyczyniło się do poprawy warunków życia najmłodszych – oceniła europoseł PiS Jadwiga Wiśniewska.

– To, że Polska stała się liderem jeśli chodzi o te kwestie zmniejszania się liczby dzieci żyjących w ubóstwie, to jest dowód na to, że polityka społeczna, którą prowadzi rząd PiS jest polityką efektywną i polityką skuteczną. To zawstydzające, że w XXI wieku w państwach Unii Europejskiej mamy tak wielkie obszary biedy, a najbardziej bolesne jest to, że ta bieda i nędza dotyka właśnie dzieci. Efektywny program socjalny jaki proponuje rząd PiS, wsparcie – szczególnie dla rodzin wielodzietnych – daje dobre efekty – wskazała europoseł Jadwiga Wiśniewska.

Wskaźnik ubóstwa wśród dzieci w większości państw UE obniżył się w latach 2010-16. Największy spadek odnotowano na Łotwie – z 42,2 proc. w 2010 r. do 24,7 proc. w ub. roku, czyli o 17,5 punktów proc., a następnie w Polsce – 6,6 pkt. proc. Natomiast największe wzrosty zagrożenia ubóstwem wśród dzieci w UE zaobserwowano w Grecji i na Cyprze.

RIRM

drukuj