fot. twitter.com

Polska jednym z liderów uszczelniania systemu podatkowego 

Polska jest jednym z liderów uszczelniania systemu podatkowego. Luka w ściągalności VAT w naszym kraju w 2018 r. spadła do 9 proc. – poinformowało Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Z raportu przygotowanego na zamówienie Komisji Europejskiej wynika, że luka zmniejszyła się z blisko 37 mld zł w 2016 r. do prawie 18 mld zł w roku ubiegłym.

Na początku tego roku Centrum Analiz poinformowało z kolei, że tak szybki spadek luki nie był obserwowany w żadnym kraju UE w ostatnich latach.

Uszczelnienie systemu podatkowego to zasługa polityków oraz urzędników odpowiedzialnych za ten obszar – mówi dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego.

– To jest nacisk, jaki położyli na redukcję tej luki politycy i urzędnicy wysokiego szczebla. Następnie wyposażyli swoich podwładnych w narzędzia legislacyjne, narzędzia administracyjne do tego, żeby mogli z przestępczością podatkową walczyć. Ponadto trzeba pamiętać, że przestępcy podatkowi to wróg każdego uczciwego podatnika. Nagle okazało się, że te pieniądze się znalazły i wzrost gospodarczy przyspieszył. Z procesem redukcji luki podatkowej nastąpiło sprzężenie zwrotne. Te dwa procesy wzajemnie się wzmacniają – wskazał dr Marian Szołucha.

Luka w VAT to różnica między zobowiązaniami z tytułu VAT a tym, co rzeczywiście wpływa do budżetu państwa. Składa się na nią szereg zjawisk, między innymi unikanie opodatkowania czy nadużycia.

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych liczy lukę w VAT na zlecenie Komisji Europejskiej od 2012 roku.

RIRM

drukuj