fot. PAP/Jakub Kamiński

Zmieniono system finansowania polskich uczelni wyższych

2019 rok to rok zmian dla polskich uczelni wyższych. Od stycznia zmienia się sposób finansowania uczelni w Polsce. 5 mln złotych to kwota, na jaką szkolnictwo wyższe może liczyć w tym roku.

Jest to największy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe po 1989 roku – podkreślił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dotychczas szkoły wyższe dostawały dotacje przeznaczone na rozwój edukacji. Od tego roku w ich miejsce wypłacane będą subwencje.

– To nie jest różnica pojęć. To jest różnica filozofii, dlatego, że subwencje to jest taka ogólna kwota, która trafia na uczelnie i uczelnia sama decyduje o tym, w jaki sposób te środki wykorzystywać. Wcześniej było inaczej. Wcześniej uczelnie dostawały dotacje, tzn. ktoś tutaj w tym gmachu wymyślał, definiował cele, które miała realizować dana uczelnia i przeznaczał na to określone środki. Teraz kierujemy się filozofią zaufania do uczelni – powiedział Jarosław Gowin.

Zadaniem ministerstwa jest ocena efektów działań uczelni. W podniesieniu jakości kształcenia mają pomóc m.in. konkursy. Jednym z nich jest projekt Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni.

– Zintegrowane Programy Rozwoju Uczelni są finansowym wsparciem do realizacji Konstytucji dla Nauki, czyli tej głębokiej reformy polskich uczelni i instytutów naukowych – stwierdził wicepremier.

Kwota przeznaczona na ten cel to łącznie blisko miliard złotych. Wsparcie może otrzymać każda uczelnia, niezależnie od wielkości.

– Podzieliliśmy uczelnie na 3 grupy w zależności od wielkości tak, żeby małe, np. państwowe wyższe szkoły zawodowe, nie rywalizowały z takimi gigantami jak Uniwersytet Jagielloński czy Politechnika Warszawska. Rozstrzygnęliśmy właśnie konkurs na 300 mln adresowany do 10 największych polskich uczelni. To są te uczelnie, które powinny ścigać się ze światem, powinny pod względem poziomu nawiązywać rywalizację z dobrymi, a z czasem najlepszymi uczelniami europejskimi – dodał minister.

Liderem w konkursie okazał się Uniwersytet Łódzki ze swoim projektem „Student’s power- kompleksowy program rozwoju uczelni”. Dofinansowania do projektów otrzyma łącznie 10 uczelni. W pierwszym kwartale 2019 roku będą rozstrzygnięte pozostałe konkursy. Nowe przepisy dot. finansowania nie wykluczają najmniejszych uczelni. Na wsparcie mogą liczyć także uczelnie o istotnym znaczeniu regionalnym. W ramach programu „Regionalna inicjatywa doskonałości” 30 uczelni akademickich otrzymało w sumie blisko 330 mln złotych.

TV Trwam News/RIRM

drukuj