fot. PAP/Michał Walczak

Przyczyny podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich latach

Brak konkurencji, wyższe stawki za przetwarzanie i składowanie odpadów – to główne przyczyny podwyżki cen za odbiór śmieci w ostatnich dwóch latach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił raport w tej sprawie. Kontrolerzy sprawdzili sytuację we wszystkich gminach miejskich. Najdrożej za wywóz odpadów płacą mieszkańcy Mazowsza.

Prezes UOKiK-u Marek Niechciał zwrócił uwagę, że znaczny wzrost opłat nastąpił w 2017 roku, a potem z roku na rok był coraz większy. Ponad 60 proc. gmin podniosło lub planuje zwiększyć ceny. Przyczyn jest kilka.

Przyczyną najwyższych podwyżek na Mazowszu, regionie szczególnie dotkniętym wzrostem cen, był przede wszystkim brak przez kilka lat wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami, za które odpowiedzialny jest sejmik województwa. W skali całego kraju ankietowane gminy za najczęstszą przyczynę wzrostu podawały wyższą cenę zwycięscy przetargu na odbiór odpadów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak konkurencji. Bardzo często w przetargu startuje tylko jeden podmiot – powiedział Marek Niechciał.

Z badania UOKiK-u wynika, że tam, gdzie w przetargach startowało więcej firm mieszkańcy płacą mniej za odbiór nieczystości. Spadająca liczba firm jest związana ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 2012 roku. Do tego roku właściciel nieruchomości miał swobodę w wyborze zakładu, który odbiera od niego śmieci. Dziś leży to w gestii gminy. Za wzrost cen wywozu odpadów odpowiada też nieprawidłowa segregacja przez mieszkańców.

Stawki rosną w całej Europie. Ma to związek z zakazem importów odpadów, który wprowadziły Chiny.

 

RIRM

drukuj