fot. Tomasz Strąg

Pierwszy polski pociąg hybrydowy najpóźniej do końca 2019 r.

Do końca 2019 r. na tory ma wyjechać pierwszy, polski pociąg hybrydowy. Trzy spółki podlegające Agencji Rozwoju Przemysłu podpisały porozumienie o współpracy w tym zakresie.

Polski Tabor Szynowy, Przewozy Regionalne i Cegielski – to firmy, które rozpoczęły współdziałanie mające na celu budowę szynowego pojazdu hybrydowego. Projekt ma kosztować niemal 30 mln zł, a jego realizacja planowana jest do końca 2019 r.

Budowie polskiego pociągu hybrydowego patronują: Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

„Ten projekt wpisuje się w założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – mówi wiceszefowa resortu rozwoju, Jadwiga Emilewicz.

W czasie, kiedy mamy tak ogromy trend i zainteresowanie pasażerów tym, aby podróżować koleją[…]. Stawiamy sobie za cel, aby był to transport zbiorowy oraz ekologiczny. Staje się to dla nas ogromnym wyzwaniem. Cieszę się zatem, że mogę uczestniczyć w uroczystości zawiązania konsorcjum, które za cel postawiło sobie realizację projektu pojazdu hybrydowego – dodaje Jadwiga Emilewicz.

Pojazd będzie mógł się poruszać zarówno po liniach zelektryfikowanych, jak i tych bez dostępu do prądu.

Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wskazuje, że ta inicjatywa to koło zamachowe zmian, które mogą zajść w polskim przemyśle w najbliższych latach.

Te trzy spółki, czyli Przewozy Regionalne, Polski Tabor Szynowy oraz Fabryka Pojazdów Szynowych Cegielski, zdecydowały się na współpracę wokół projektu, który jest wypadkową zarówno potrzeb pasażera, jak i niszą rynkową dostrzeganą przez branżę. Ten projekt zaspokaja realne potrzeby – zaznacza Marcin Chludziński.

Pierwszym odbiorcą pojazdów z napędem spalinowo-elektrycznym będą Przewozy Regionalne.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj