Pogarsza się sytuacja przedsiębiorstw

Zyski przedsiębiorstw są o jedną piątą niższe niż w roku ubiegłym – wynika z informacji GUS. Najgorzej wygląda sytuacja w branży budowniczej oraz w firmach zajmujących się działalnością profesjonalną, naukową i techniczną.

 

Znaczne osłabienie rentowności odnotowano m.in. w górnictwie. Pogarsza się także sytuacja państwowych koncernów z branży surowcowej. W tym roku PGNiG, PKN Orlen, Lotos i KGHM zanotowały o ponad 3mld 700 mln zł gorsze wyniki niż rok wcześniej.

 

To istna lawina, której jedną z przyczyn jest postępowanie rządu – powiedziała poseł Beata Szydło, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

 

„Obserwujemy spadającą lawinę. Upadają kolejne firmy a przedsiębiorstwa, które były dobrymi firmami są wykorzystywane do zasilania budżetu państwa. Wiadomo, że pieniędzy w budżecie brakuje. A więc wszystkie dywidendy są przez budżet pobierane”powiedziała poseł Szydło.

 

Za wszystko najprawdopodobniej zapłacą podatnicy –  zwrócił uwagę poseł Przemysław Wipler, członek sejmowej Komisji Gospodarki.

 

„Trudna sytuacja państwowych koncernów, które są głównym płatnikiem dywidend dla skarbu państwa oznacza, że tych pieniędzy nie będzie w przyszłorocznym budżecie i że już w tegorocznym budżecie może tych pieniędzy zabraknąć. To przynosi jedną podstawową konsekwencję dla polskich obywateli, dla ich portfeli – zostanie podniesiony podatek VAT i zostanie podniesiona akcyza. Rząd swoje musi wziąć. To czego nie udało mu się obłupić z państwowych firm, które mają trudną sytuacje, wyjmie z naszych kieszeni.”powiedział poseł Przemysław Wipler.

 

Sprawa przedsiębiorstw w połączeniu z ogólną sytuacją gospodarczą kraju pokazuje, że rząd jest niewydolny –akcentowała poseł Beata Szydło.

 

 „Widać wyraźnie, że ta piramida budżetowa, zbudowana przez rząd, tłamszenie rozwoju gospodarczego, rozbudowane nadmiernie administracji, zaspakajanie przede wszystkim potrzeb i ambicji politycznych skutkuje dzisiaj kumulacją tych wszystkich złych, negatywnych zjawisk. W powiązaniu z ogólną sytuacją gospodarczą doprowadzi to do tego, że będzie coraz gorzej. Skończył się czas politycznego cynizmu i obowiązkowego partyjnego pokazywania, że jest wszystko w porządku. Skończyły się możliwości kreatywnego zarządzania, bo ten rząd po prostu nad niczym nie panuje”powiedziała poseł Szydło.

 

Wypowiedź Beaty Szydło


Pobierz Pobierz

Wypowiedź Przemysława Wiplera

Pobierz Pobierz

 

RIRM

 

drukuj