Podsumowanie XV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wojna i pokój”

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się  XV Międzynarodowy Kongres Katolicy a wojna i pokój”. W drugim jego dniu głos zabrał m.in. wicepremier, szef MON, Mariusz Błaszczak.

Wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślał w swoim wystąpieniu, że wydarzenia ostatnich miesięcy pokazują, że tylko silne państwa narodowe są w stanie skutecznie się bronić.

– Rzeczywistość udowodniła, że tylko silne państwo narodowe jest dziś w stanie oprzeć się zewnętrznemu wrogowi. Przykładem tego jest wojna na Ukrainie, gdzie silna tożsamość i wynikające z niej wysokie morale obrońców było w stanie zrównoważyć przewagę militarną, ludnościową i ekonomiczną kraju-agresora. Skuteczna pomoc wojskowa, którą otrzymuje Ukraina, przede wszystkim pochodzi od poszczególnych państw narodowych, członków NATO, a nie od Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej – zaakcentował szef MON.

O tym, że wojska cyberprzestrzeni są niezbędnym elementem silnej armii, przekonywał gen. bryg. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

– Nasze zespoły monitorują w trybie 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok. Monitorujemy nasze systemy, czyli budujemy kompetencje naszych zespołów do tego, by posiadały umiejętności i niezbędne narzędzia, że jeżeli przykładowo nasza infrastruktura krytyczna zostanie zaatakowana, to będą mogły wspomóc działania lub odpierać ataki – mówił gen. bryg. Karol Molenda.

Swój referat wygłosił także kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB. Jak podkreślił – tematyka wojny i pokoju zajmowała i zajmuje istotne miejsce w myśli społecznej Kościoła.

– Kościół głosi nieustannie, że trzeba czynić wszystko, co jest możliwe, aby nie uciekać się do narzędzia, jakim jest siła, przemoc, a nade wszystko działania wojenne – oznajmił ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB.

Podczas XV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wojna i pokój” przemawiał także wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski. Polityk mówił m.in. o niszczeniu praw człowieka. Wskazywał, że dochodzi do tego na przykład poprzez zaliczanie do nich tzw. aborcji czy eutanazji.

– Przejawem jest chociażby uznawanie zabójstwa nienarodzonego dziecka za tzw. „prawo reprodukcyjne”. Współcześnie obserwujemy to, że prawa człowieka stają się niejako wytrychem do pewnej ingerencji w wewnętrzne sprawy danych państw czy wspólnot, co dokonuje się albo otwarcie, albo w sposób zawoalowany, czyli przez presję, naciski, które często przybierają skalę wojny ideologicznej – powiedział wiceminister Marcin Romanowski.

Swoje prelekcje wygłosili także: członek Komisji Bałkanistyki Polskiej Akademii Nauk, dr Wojciech Szczepański; profesorowie z Nepalu, Meksyku i Tajwanu. Dwudniową dyskusję podsumował rektor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

– Warto było zorganizować kongres międzynarodowy, warto było zaprosić  gości z całego świata, abyśmy wspólnie uczynili refleksję nad problemem wojny i przywołali w nas najgłębsze pragnienie człowieka – pokoju – podsumował o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Maryja.

RIRM/TV Trwam News

drukuj