fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Podatek od hipermarketów z dwoma stawkami – 0,8 proc. i 1,4 proc.

Podatek od hipermarketów będzie miał dwie stawki –  0,8 procent i 1,4 procent oraz 17 mln zł kwoty wolnej od podatku – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. W projekcie przewidziano wprowadzenie skali progresywnej obejmującej dwie stawki i progi podatkowe.

Pierwsza stawka ma wynieść 0,8 procent od podstawy opodatkowania pomiędzy kwotą 17 mln zł i 170 mln zł. Druga stawka wyniesie 1,4 procent i będzie nią opodatkowana nadwyżka podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł.

Przewiduje się także kwotę wolną od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie.

Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, podkreśla, że teraz najważniejsza będzie ocena kupców.

– Taki był jeden z wariantów – żeby stworzyć system w miarę prosty, który nie byłby kwestionowany przez Unię Europejską. Najważniejszym pytaniem jest to, jaka będzie ocena ze strony środowisk handlowych, ze strony kupców – jak oni ostatecznie oceniają tę propozycję. Warto przypomnieć, że pierwotnym założeniem tego podatku miało być przecież wyrównanie szans dla małych i średnich polskich podmiotów handlowych i dopilnowanie, by hipermarkety w Polsce jednak płaciły podatki, bo mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że tym wielkim sieciom handlowym zwracano w Polsce podatek, co oznaczałoby, że prowadziły działalność charytatywną, a wiemy, że tak nie jest –  wskazuje poseł Janusz Szewczak.

Projekt jest efektem trwających od początku lutego br. konsultacji społecznych, w ramach których przedsiębiorcy sektora handlu oraz organizacje ich zrzeszające zgłosiły liczne postulaty i uwagi.

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej został wysłany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

RIRM

drukuj