(fot. PAP)

PiS poprze projekt ws. ogródków działkowych

PiS poprze projekt obywatelski w sprawie ogródków działkowych. Posłowie przypominają, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP ustawy o ogródkach działkowych.

PO dopuszczało możliwość likwidacji ogródków działkowych  i przekazanie ich deweloperom pod inwestycje budowlane. Wtedy ruszyła akcja obywatelska zbierania podpisów pod obywatelskim projekt ustawy o ogródkach działkowych.

Jak zauważa poseł Bartosz Kownacki, projekt ten zawiera kilka zapisów niezgodnych z Konstytucją. Posłowie PiS chcą wznieść poprawki, aby mógł on spełniać wszelkie wymogi.

– Projekt obywatelski, który powinien zasługiwać na największą uwagę zawiera szereg wad. Są tam pewne postanowienia niezgodne z Konstytucją. Nie oznacza to jednak, że nie może zostać poprawiony w pracach komisji i że finalnie nie mógłby zostać przyjęty przez Parlament. Analizując ten projekt kierowaliśmy się dwoma fundamentalnymi zasadami. Po pierwsze, projekt który wyjdzie z Parlamentu musi być zgodny z Konstytucją i wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego. Po drugie, projekt musi chronić działkowców, musi gwarantować to, ażeby ogródki działkowe bezpowrotnie nie zniknęły z krajobrazu miast, bo pełnią bardzo istotną funkcję społeczną – stwierdził poseł Bartosz Kownacki.

Zmiany proponowane przez posłów PiS były konsultowane z komitetem inicjatywy ustawodawczej i mają duże szanse na akceptacje w parlamencie. Dotyczą one regulacji prawnych m.in. powstania ogródków, odszkodowań i rozstrzygania skarg  – mówi poseł Wojciech Zubowski, z PiS.

– Pierwszą z tych zmian jest bezterminowe prawo do wyodrębniania się nowych rodzinnych ogródków działkowych. Inną zmiana jest jawność finansów, czyli świadomość działkowców co do tego gdzie i w jaki sposób są wydawane środki pochodzące ze składek danego ogródka działkowego. Kolejną zmianą jest możliwość odwoływania się do sądu w przypadku spraw spornych. Uwzględniliśmy również odszkodowanie dla działkowców z tytułu prawa do działki w przypadku likwidacji rodzinnych ogródków działkowych. Kolejna propozycja zmian to możliwość założenia ogródków przez nowo powstałe stowarzyszenia i wymaganie zgody użytkowników na likwidację tychże ogródków – dodaje poseł Wojciech Zubowski.

RIRM

drukuj