PiS pomoże powołać Związek Samorządów Polskich

PiS pomoże powołać stowarzyszenie skupiające przedstawicieli wszystkich szczebli samorządu. Z inicjatywą Związku Samorządów Polskich wyszli samorządowcy. Stowarzyszenie ma pozwolić m.in. skuteczniej negocjować z rządem i wzmocnić kontrolę społeczną nad władzami samorządowymi.

Inicjatywa  narodziła się wśród samorządowców wszystkich szczebli: od gminy, poprzez miasta, powiaty aż po województwa.

Rząd zbyt mało dba o samorząd, zbyt mało słucha samorządowców – mówił poseł Jacek Sasin, wiceszef sejmowej komisji samorządu. Dodał, że inicjatywa ma się opierać na czterech filarach.

– To ma być samorząd, który dba o polską przedsiębiorczość, o jej rozwój. To samorząd, który dba o rodzinę, o profesjonalizm; o to, aby władze samorządowe były coraz lepiej przygotowane do tego, żeby dobrze służyć mieszkańcom, dobrze rozwiązywać ich problemy, dobrze dbać o rozwój gmin. Gminy, które się rozwijają zapewniają swoim mieszkańcom lepsze życie. To samo dotyczy powiatów i województw. Kolejną kwestią jest dbałość o to, by władza samorządowa była władzą skutecznie kontrolowaną przez społeczeństwo, żeby dbać o rozwój lokalnej społeczności, lokalnego rynku, kontrolującego media, również lokalne – wyjaśnił Jacek Sasin.

Miejscem współpracy rządu i samorządu jest Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W jej skład wchodzą: ze strony rządu minister właściwy do spraw administracji publicznej oraz 11 przedstawicieli powoływanych i odwoływanych przez premiera na wniosek tego ministra. Ze strony samorządowej wyznaczeni przedstawiciele ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

RIRM

drukuj