Pielgrzymka Radia Maryja do ziemi Chrystusa

W dniach od 2 do 9 marca Rodzina Radia Maryja udaje się do Ziemi Świętej. Pielgrzymkę organizuje Komisariat Ziemi Świętej w Krakowie. Chcemy powiedzieć skąd taka inicjatywa się wzięła, skąd zjawiła się przed Rodziną Radia Maryja. Otóż najpierw uczestniczyliśmy w pięknej pielgrzymce do Grobów Apostolskich, do Katedry św. Piotra. Byliśmy obecni na spotkaniu z Papieżem Benedyktem XVI w Rzymie. Tam, w słowie skierowanym do Rodziny Radia Maryja i do wszystkich wiernych Ojciec św. Benedykt XVI zachęcił, aby pielgrzymować również do Ziemi Świętej – do ziemi Chrystusa.

Radio Maryja podjęło taką inicjatywę; ogłosiło tę pielgrzymkę wraz z kustoszami Ziemi Świętej – ojcami Franciszkanami. Pielgrzymka ma swoje cele. Pierwsze, to umocnienie wiary. Ojciec św. Benedykt XVI ogłosił obecny rok – Rokiem Wiary. Kolejnym celem naszej pielgrzymki jest modlitwa w intencji Ojczyzny, Kościoła w Polsce oraz Radia Maryja i TV Trwam. Jak każda pielgrzymka do Ziemi Świętej, również i ta będzie niesłychanym wydarzeniem, w którym będziemy spotykać się niejako z Jezusem Chrystusem. Będziemy nadsłuchiwać Jego słów. Będziemy w miejscach, w których czynił cuda. Uklękniemy z całą głębią ducha na Kalwarii, wcześniej w Ogrodzie Oliwnym. Przejdziemy przez Wieczernik adorując Jezusa Eucharystycznego. Tam będziemy chcieli odnowić się wewnętrznie, aby powracając do Ojczyzny dzielić się tym, czego doświadczymy. Chcę przypomnieć także o pewnym fakcie, który jest ważny dla naszych słuchaczy oraz widzów. Otóż TV Trwam i Radio Maryja będą transmitowały poszczególne dni tej pielgrzymki. Transmisja z Góry Tabor – Góry Przemienienia będzie miała miejsce 4 marca, w godz. od 15 do 17. Natomiast 8 marca z Jerozolimy, z Bazyliki Agonii transmitować będziemy Mszę św. celebrowaną przez księży biskupów oraz wszystkich kapłanów, którzy będą uczestniczyli w tej pielgrzymce. Transmisja w Polsce rozpocznie się o godz. 7 i będzie trwała do 9. Bardzo starannie przygotowujemy się do tego wydarzenia. Chcemy przeżyć wszystko to, co zostało zaplanowane z daru Boga dla nas, dla pielgrzymów, abyśmy mogli wrócić umocnieni w wierze i większej miłości do Jezusa ukrzyżowanego.

 

Wypowiedź o. Bolesława Słoty CSsR

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj