Konkurs Historyczny „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”

Zbigniew Herbert powiedział: „Nie dajmy zginąć poległym”. To tych słów trzeba jeszcze dodać „i nie zapominajmy o jeszcze żyjących”. W tym duchu wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu Andrzej Romanek poseł na Sejm RP organizuje III edycję konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”.

Patronat nad konkursem objął Zbigniew Ziobro, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Święto Żołnierzy wyklętych jest hołdem dla tych polskich bohaterów którzy w latach 1945-1956 stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Pomimo całkowitej obojętności świata, „Żołnierze Wyklęci” prowadzili walkę z sowieckim okupantem oraz jego rodzimymi poplecznikami. Za tę walkę oraz postawę patriotyczną doznali ze strony zsowietyzowanej władzy strasznych represji. Byli więzieni, torturowani, często ginęli bez śladu w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach; nazywano ich „zdrajcami” i „bandytami”.

Tegoroczna, III edycja konkursu jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie Miast: Nowego Sącza, Gorlic i Limanowej oraz Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego i Limanowskiego. Nagrodami dla uczestników konkursu są:

a)     dla laureatów, którzy zajmą pierwszych 10 miejsc – nagrody książkowe, w tym publikacje naukowe ufundowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, a ponadto

b)    dla zwycięzców konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca:

– wycieczka do Brukseli połączona ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego ufundowana przez posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Ziobro,

– nagrody rzeczowe ufundowane przez posła na Sejm RP Andrzeja Romanka,

– publikacja pracy konkursowej w miesięczniku Sądeczanin i na portalu http://www.sądeczanin.info.

W chwili obecnej zakończył się już etap zgłaszania szkół do udziału w konkursie. Chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło rekordowa ilość 61 uczniów reprezentujących 21 szkół ponadgimnazjalnych.  Obecnie drogą mailową, do 8 marca 2013 roku do godz. 24, można nadsyłać prace konkursowe.

Uroczyste podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego wyników odbędzie się w dniu 18 marca 2013 roku o godz. 12. na Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu.

Regulamin Konkursu Historycznego „Żołnierze Wyklęci- Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”.

RIRM

drukuj