PFROŻ apeluje do polskich parlamentarzystów

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do polskich parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa. Jednocześnie rusza akcja zbierania podpisów pod apelem i towarzyszące jej działania edukacyjne.

Federacja ROŻ chce uwrażliwić szerokie kręgi społeczeństwa na bezcenną wartość życia każdego poczętego dziecka i wpływać na parlamentarzystów w celu dokonania odpowiednich zmian w polskim prawie.

– Idea tego apelu polega na tym, że zwracamy się do naszych parlamentarzystów, aby przez nowelizację ustawy, z 7 stycznia 1997 roku, generalnie chroniącej życie, ale zawierającej te trzy wyjątki o wyeliminowanie tych wyjątków, na mocy których dzisiaj legalnie zabija się polskie poczęte, nienarodzone dzieci. Bardzo ważnym elementem tego apelu jest to, że my postulujemy zachowanie tego systemu sankcji karnych, który sprawdził się przez 20 lat, a więc karzemy sprawców aborcji, karzemy tych, którzy namawiały, zmuszały, współfinansowały zbrodnie aborcji, ale nie karzemy matki – drugiej ofiary aborcji – wyjaśnił wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia dr inż. Antoni Zięba.

Dr Antoni Zięba dodał także, że Federacja ROŻ-u chce, żeby poprawie uległ system opieki pomocy dla rodzin z dziećmi.

APEL PFROŻ DO PARLAMENTARZYSTÓW

TV Trwam News

drukuj