PE przyjął kontrowersyjny dokument dot. praw podstawowych w UE

Parlament Europejski przyjął kontrowersyjny dokument, który m.in. kwestionuje naturę małżeństwa, promuje tzw. aborcję i edukację seksualną.

Sprawozdanie na temat sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2013–2014 przygotowała włoska europoseł Laura Ferrara z grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej. Dokument poparło ponad 300 eurodeputowanych.

– PE przegłosował m.in. zapis, w którym europosłowie uznają, że odmowa przeprowadzenia aborcji w celu ratowania życia stanowi poważne naruszenie praw podstawowych.  Podobnie eurodeputowani poparli punkt, w którym jest mowa o tym, że zdrowie reprodukcyjne oraz seksualne należą do praw podstawowych i stanowią zasadniczy element godności ludzkiej, równości płci i samostanowienia. W przyjętym sprawozdaniu Parlament ubolewa że osoby transpłciowe są nadal uważane w większości państw członkowskich za osoby chore umysłowo. Apel PE o dostęp do nowoczesnych środków antykoncepcyjnych oraz edukacji seksualnej w szkołach to inne przyjęte dzisiaj punkty – powiedział Dawid Nahajowski   

„Mimo realnych problemów, które wstrząsają Unią Europejską, jak choćby kwestia napływu migrantów, kryzys w Grecji, PE nieustannie zajmuje się tzw. mniejszościami seksualnymi i liberalizacją aborcji” – zwraca uwagę poseł do PE prof. Mirosław Piotrowski.

– Niestety doszło do głosowania nieszczęsnego sprawozdania pani Ferrar. Ale zwróciłbym jednak uwagę na fakt, że do jego odrzucenia zabrakło 70 głosów, w parlamencie, który liczy 750 posłów. Dotychczas tego typu dokumenty były przyjmowane o wiele większą liczbą głosów. Mam nadzieję, że krok po kroku zbliżamy się jednak do obalenia tej swoistej koalicji – zaznaczył polityk.

Parlament Europejski zobowiązuje teraz swojego przewodniczącego do przekazania sprawozdania Radzie i Komisji Europejskiej.

RIRM

drukuj