fot. PAP/EPA

PE będzie głosował nad legalizacją tzw. aborcji

W PE odbędzie się dziś głosowanie nad dwoma projektami, które dopuszczają legalizację aborcji, tzw. małżeństwa jednej płci a także wprowadzają ideologię gender.   

Pierwszy z nich autorstwa Ines Zuber postuluje prawo do aborcji czyli zabijania dzieci nienarodzonych oraz wdrażanie polityki gender w szkołach publicznych. Drugi alternatywny, którego autorem jest Mariya Gabriel ma na celu prawne zobowiązanie krajów chroniących naturalne małżeństwo do uznania związków partnerskich i tzw. „małżeństw” homoseksualnych.

Dr Joanna Banasiuk, Instytutu „Ordo Iuris” podkreśla, że raport europoseł Ines Zuber jest sprzeczny z prawodawstwem międzynarodowym.

– Europoseł Ines Zuber postuluje w zasadzie nieznaną prawu międzynarodowemu konstrukcję prawa do aborcji i promuje dostęp do procedur aborcyjnych. Tym samym ignoruje stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, który jednoznacznie stwierdził, że człowiek w fazie już embrionalnej zasługuje na ochronę i tutaj przyznaje się jemu gwarancję poszanowania ludzkiej godności w zasadzie o której mówi art. 1 z Karty Praw Podstawowych. W związku z tym ten raport, pomimo braku jakichkolwiek podstaw prawnych stygmatyzuje państwa, w tym  Polskę, które konsekwentnie chronią życie ludzkie również w prenatalnej fazie rozwoju – powiedziała dr Joanna Banasiuk. 

Z kolei już jutro PE zagłosuje nad rezolucją Edit Bauer ws. ułatwienia swobody przepływu pracowników. Lobby LGBT chce ją wykorzystać, do uznania przez państwa tzw. związków partnerskich i małżeństw homoseksualnych tłumaczy ekspert.

– To ma się odbywać przez nakazanie państwom uznania dokumentu stanu cywilnego, które są wydawane w innych krajach. Przykładowo chodzi o dokumenty, które stwierdzają małżeństwo, adopcję dziecka, czy zmianę płci. W praktyce sprowadza się to do tego, że w zasadzie każde państwo (w tym m.in. Polska niezależnie od prawa wewnętrznego) będzie zmuszone uznać małżeństwo pary homoseksualistów, którzy dokument taki uzyskają np. w Anglii, natomiast odmowa będzie traktowana jako akt dyskryminacji – powiedziała dr Joanna Banasiuk. 

Na stronie internetowej Citizen Go można złożyć podpis pod petycją przeciwko raportowi Edit Bauer. Swój sprzeciw  zgłosiło już tysiące osób.

RIRM 

drukuj