fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Solidarność i odpowiedzialność prawami rodziny chrześcijańskiej

Papież Franciszek powiedział w piątek, że „solidarność i wspólna odpowiedzialność muszą być prawami rządzącymi rodziną chrześcijańską” na świecie. W bazylice św. Pawła za Murami papież odprawił nieszpory inaugurujące Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W nabożeństwie w rzymskiej bazylice uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich obecnych w Rzymie. Przybyła też delegacja ekumeniczna z Finlandii oraz młodzież prawosławna.

Franciszek nawiązał do hasła tegorocznych obchodów tygodnia „Dąż do sprawiedliwości” i mówił o obawach o to, że rozwój gospodarczy, „ożywiany logiką konkurencji”, pozostawia wielu ludzi w ubóstwie i pozwala nielicznym się bogacić. W ten sposób, mówił, zagrożona jest „harmonia społeczeństwa”.

„Gdy społeczeństwo nie ma u swych fundamentów zasady solidarności i dobra wspólnego, stajemy w obliczu skandalu osób żyjących w skrajnym ubóstwie obok wieżowców, wielkich hoteli i luksusowych centrów handlowych, będących symbolami nadzwyczajnego bogactwa” – oświadczył Papież.

Przyznał: „Zapomnieliśmy o mądrości prawa mojżeszowego, zgodnie z którym jeśli bogactwo nie jest dzielone, dzieli się społeczeństwo”.

Franciszek przypomniał słowa świętego Pawła do Rzymian: „Ci, którzy są mocni, powinni zajmować się słabymi. Nie jest chrześcijańskie szukanie upodobania w sobie samych”.

Jak mówił papież, również wśród chrześcijan panuje ryzyko tego, że przeważy logika, w wyniku której „próbując gromadzić bogactwo, zapominamy o słabych i potrzebujących”.

„Łatwo zapomnieć o podstawowej równości, jaka istnieje między nami; tej, że na początku wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu i że Pan zbawił nas w chrzcie, nazywając nas swoimi dziećmi” – wskazał.

Franciszek zauważył, że wierzącym łatwo jest myśleć o tym, że łaska duchowa jest ich własnością; „czymś, na co zasługujemy i co do nas należy” – dodał.

Ale możliwe jest i to, przestrzegł, że „dary otrzymane od Boga czynią nas ślepymi na dary udzielone innym chrześcijanom”.

„Bagatelizowanie lub gardzenie darami, jakich Pan udzielił innym braciom, i uważanie, że są oni w jakiś sposób mniej uprzywilejowani przez Boga, jest ciężkim grzechem” – powiedział.

Takie myślenie zdaniem Franciszka może prowadzić do „pychy, niesprawiedliwości i podziału”.

PAP/RIRM

drukuj