fot. RadioMaryja.pl

Pandemia pogłębia wykluczenie cyfrowe. Federacja Konsumentów apeluje do rządu o rezygnację z wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów

Pandemia pogłębiła wykluczenie cyfrowe najbardziej zagrożonych grup m.in. uczniów i seniorów. To jeden z wniosków raportu Federacji Konsumentów.

Z dokumentu wynika, że blisko 5 mln Polaków w wieku 16-74 lat wciąż nie posługuje się komputerem, a jedną z istotnych barier są ceny sprzętu elektronicznego.

Z kolei 50-70 tys. uczniów nie posiada w domu żadnego komputera lub tabletu, a ponad 1 mln musi dzielić urządzenia z rodzeństwem lub pracującymi on-line rodzicami, co w czasie lockdownu realnie uniemożliwia edukację zdalną.

Dlatego Federacja zaapelowała do rządu o rezygnację z wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów. Taka danina spowodowałaby dodatkowy wzrost cen sprzętu i usług.

Michał Herde z Rady Krajowej Federacji Konsumentów podkreślił, że wprowadzenie takiego parapodatku pogłębi cyfrowe wykluczenie wśród najuboższych.

– Ponad 15 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat nie ma dostępu do internetu, nie ma dostępu do komputera, co w dobie pandemii i odcięcia od różnego rodzaju usług, także i publicznych jest ogromnym problemem. Problem stanowi nie tylko sama nieumiejętność korzystania z tych narzędzi, ale także nabycie sprzętu. W tym kontekście Federacja Konsumentów stanowczo sprzeciwia się wprowadzeniu nowej opłaty od smartfonów i laptopów, która to opłata, zwana reprograficzną, miałaby przynieść dodatkowe dochody po stronie artystów. Nie widzimy żadnego związku pomiędzy utratą dochodów przez artystów, a zakupami sprzętu przez Polaków. W tym kontekście jesteśmy jej całkowicie przeciwni – wyjaśnił Michał Herde.

Pod względem wykluczenia cyfrowego w UE gorsza sytuacja niż w Polsce jest tylko w sześciu państwach: Portugalii, Grecji, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Włoszech. Ten sam wynik ma Litwa.

Wynik Polski, czyli 15 proc. osób niekorzystających nigdy z internetu, jest znacznie poniżej średniej dla państw UE, która wynosi 9 proc.

RIRM

drukuj