fot. PAP/Marek Kliński

P. Gliński: Współpraca rządu z samorządami jest konieczna dla rozwoju Polski

Współpraca rządu z samorządami jest konieczna dla rozwoju Polski – podkreślił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który wziął udział w konferencji z udziałem kilkuset samorządowców z województwa łódzkiego.

„Pamiętamy o zasadzie pomocniczości, czyli subsydialności, w myśl której niezbędne jest zaangażowanie państwa w realizację tych zadań, których realizacja przekracza możliwości samorządu. (…) Ta zasada pomocniczości oznacza przede wszystkim pomoc dla samopomocy, czyli dla tych, którzy sami są aktywni i faktycznie realizują dobro wspólne w taki sposób, jak byśmy chcieli. Aktywna współpraca z obu stron jest konieczna dla rozwoju Polski” – podkreślił wicepremier podczas konferencji „Możliwości Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego”, która odbyła się w poniedziałek w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Piotr Gliński wyjaśnił, że konferencja w Łodzi to pierwsze z ogólnopolskiego cyklu spotkań przedstawicieli rządu z samorządowcami, podczas których podejmowana będzie tematyka wsparcia finansowego zadań realizowanych przez samorządy w obszarze infrastruktury drogowej, ochrony środowiska, mieszkalnictwa, sportu i kultury.

„Celem konferencji jest przekazanie wiedzy, jak skutecznie sięgać po środki, które rząd stawia do dyspozycji samorządom i mieszkańcom. Przedstawiciele resortów będą wyczerpująco omawiali programy pozostające w ich gestii – w tym m.in. infrastrukturalne – dotyczące budowy dróg samorządowych, mostów, obiektów sportowych, rozwoju połączeń autobusowych i kolejowych” – zapowiedział.

Wśród omawianych na konferencjach programów znajdą się także te dotyczące ochrony środowiska oraz dostępu jednostek do programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zdaniem wicepremiera, na szczególne wyróżnienie wśród nich zasługuje Fundusz Dróg Samorządowych, Czyste Powietrze i Mój prąd, a także prowadzony przez jego resort program termomodernizacji szkół artystycznych.

„Przygotowaliśmy poradnik dotyczący programów ministra kultury, który będziemy przekazywać na konferencjach; to samorządy gminne, powiatowe czy wojewódzkie są organizatorami większości instytucji kultury w kraju. Kultura musi działać lokalnie, być blisko swojego odbiorcy (…); w szczególny sposób dotyczy jej zasada zrównoważonego rozwoju” – zaznaczył wicepremier.

W jego opinii samorządy mierzą się z wieloma problemami, dlatego należy docenić te z nich, które są gotowe przeznaczyć znaczną część budżetu na kulturę i są aktywne w poszukiwaniu źródeł pozyskiwania środków na ten cel.

Piotr Gliński przypomniał, że w ciągu ostatnich czterech lat jego resort doprowadził do podwojenia liczby instytucji kultury współprowadzonych z budżetu centralnego. Drugą formą wsparcia są programy ministra kultury – 31 spośród 32 programów jest przeznaczonych dla jednostek samorządu lub samorządowych instytucji kultury.

„Programy tworzą spójny system wsparcia w zasadzie we wszystkich obszarach działania samorządów. Dzięki dodatkowym środkom zmienia się nasze otoczenie i poprawiają się warunki życia Polaków” – zaznaczył wicepremier.

Podczas konferencji w Łodzi o nowej perspektywie finansowej 2021-2027 i krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W kolejnej sesji, którą otworzył wiceminister infrastruktury Rafał Weber, uczestnicy mogli uzyskać wiedzę m.in. na temat Funduszu Dróg Samorządowych, programów Mosty dla Regionów, Kolej plus i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Następnie Adam Guibourge-Czetwertyński z Ministerstwa Klimatu otworzył sesję poświęconą wsparciu dla samorządów dotyczącemu szeroko pojętej ochrony środowiska.

Ostatnia część, podczas której wystąpił wiceminister rozwoju Robert Krzysztof Nowicki, przedstawiała formy pomocy z obszaru budownictwa mieszkalnego, infrastruktury sportowej, kultury.

W czasie konferencji samorządowcy mogli korzystać z informacji udzielanych przez punkty konsultacyjne łódzkich urzędów – marszałkowskiego i wojewódzkiego oraz m.in. Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Banku Gospodarstwa Krajowego.

PAP

drukuj