OZZL: konieczne są podwyżki i zmiana prawa

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w piśmie do Ministerstwa Zdrowia zwraca uwagę m.in. na konieczność wzrostu wynagrodzeń lekarzy, ograniczenie kolejek i zmian w refundacji leków.

W pierwszych dniach po objęciu funkcji szefa resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł zwrócił się do organizacji o przedstawienie propozycji zmian w ochronie zdrowia.

Lekarze podzielili postulaty na trzy grupy: do wprowadzenia „od zaraz”, wymagające głębszych zmian oraz problemy ustrojowe.

Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący OZZL, zwraca uwagę, że pilnym problemem jest wzrost wynagrodzeń młodych lekarzy.

– Domagamy się podwyżki płac dla stażystów, którzy w tej chwili zarabiają poniżej 2 tys. zł – to jest w zasadzie pensja minimalna. To jest niedopuszczalne, żeby wykształcony człowiek, taki, który się jeszcze uczy, musi zdobywać wiedzę i kupować podręczniki, prasę fachową, jeździć na kursy, sympozja – taki człowiek zarabia 1900 zł. To jest wstyd. Tak samo lekarze rezydenci. Co prawda, pani minister Kopacz podniosła im trochę pensję parę lat temu, ale zjadła ją inflacja. Domaga się rewaloryzacji – podkreśla Zdzisław Szramik.

Związek opowiada się też za uchyleniem niektórych przepisów, m.in. zobowiązujących lekarzy do wskazywania na recepcie odpłatności za leki refundowane.

OZZL postuluje również m.in. zwiększenie limitów przyjęć na studia lekarskie, zwiększenie liczby rezydentur czy przywrócenie stażu podyplomowego.

RIRM

drukuj